S. 3-187 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de gecoŲrdineerd wetten op de Rijkscomptabiliteit
Sabine de Bethune    Mia De Schamphelaere    Erika Thijs   

ontwikkelingshulp
nationale boekhouding
rijksbegroting
bruto nationaal product
Noord-Zuidbetrekking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-187/1 3-187/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/8/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/8/2003   Indiening
Herindiening 2-1365 - 2002-2003 op 26 november 2002.
Doc. 3-187/1 3-187/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/10/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd