S. 5-1418 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie
Peter Van Rompuy    Christine Defraigne    Sabine de Bethune    Martine Taelman    Francis Delpťrťe   

burgerlijke rechtspraak
organisatie zonder winstoogmerk
oprichting van een maatschappij
minderjarigheid
commerciŽle rechtspraak
erfenis
balans
Kruispuntbank van Ondernemingen
vonnis
huwelijk
gegevensbank
bevolkingsregister
toegang tot de informatie
elektronische overheid
huwelijksrecht
veiling
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1418/1 5-1418/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2011   Indiening Doc. 5-1418/1 5-1418/1 (PDF)
12/1/2012   Inoverwegingneming
12/1/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/1/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd