Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6711

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 februari 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen

consultatieve bevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

2/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
29/4/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6705
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6722

Vraag nr. 4-6711 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, geldt er een wettelijk quotum wat de samenstelling van de federale adviesorganen betreft. Die adviesorganen mogen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht bestaan. Bij niet vervulling van die voorwaarde kan het orgaan in kwestie geen geldig advies meer uitbrengen. Bovenvermelde wet laat in artikel 2bis evenwel een afwijking door de Ministerraad toe als de voogdijminister van het orgaan de onmogelijkheid om de quota na te leven laat weten aan de minister die bevoegd is voor het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen en die onmogelijkheid motiveert .

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Welke adviesorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2. Wat is anno 2010 de samenstelling van elk van die adviesorganen, rekening houdende met het aantal mannen en vrouwen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

3. Voor welke adviesorganen werd op basis van bovenvermeld artikel 2bis een uitzondering gevraagd en wanneer?

Antwoord ontvangen op 29 april 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende antwoord op haar vragen te verstrekken.

De eerste kolom is een antwoord op vraag 1.

De tweede en derde kolom is een antwoord op vraag 2.

De vierde en vijfde kolom is een antwoord op vraag 3.


Aantal mannen

Aantal vrouwen

Afwijking

Datum+motivatie

Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapensNeen


Totaal

16

10Voorzitterschap

2

-Effectieve leden

7

5Plaatsvervangende leden

7

5Vast Elektrotechnisch ComitéJa

Bij een beslissing van de Ministerraad van 23 december 1999. Gelet op de inzonderlijk technische en specifieke aard van de materie waarmee het Comité zich bezighoudt, zijn er niet voldoende ter zake gespecialiseerde vrouwen, die deel uitmaken van de in het comité vertegenwoordigde instanties.


Totaal

31

3Voorzitterschap

-

1Effectieve leden

31

2Plaatsvervangende leden

-

-Commissie voor nuclaire voorzieningenNeen

De leden worden aangewezen op grond van hun functie. Het is niet mogelijk de pariteit te wijzigen.

Totaal

21

2Voorzitterschap

1

-Vaste leden

10

1Plaatsvervangende leden

10

1Commissie voor de veiligheid van de consumentenNeen


Totaal

38

18Voorzitterschap

2

-Effectieve leden

17

9Plaatsvervangende leden

19

9Comité voor advies inzake biocidenNeen


Totaal

7

5Voorzitterschap

1

0Effectieve leden

6

5Plaatsvervangende leden

0

0Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerkNeen


Totaal

14

14Voorzitterschap

0

1Effectieve leden

5

8Plaatsvervangende leden

9

5