S. 6-413 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale « slimme samenleving »
Christophe Lacroix    Katia Segers    Nadia El Yousfi    Bert Anciaux    Latifa Gahouchi    Rob Beenders    Anne Lambelin    Güler Turan    Karl-Heinz Lambertz    Bart Van Malderen    Christie Morreale    Patrick Prévot    Simone Susskind    Christiane Vienne    Olga Zrihen    Anne Barzin    Jacques Brotchi    Christine Defraigne    Olivier Destrebecq    Yves Evrard    Gilles Mouyard    Jean-Paul Wahl    Jean-Jacques De Gucht    Martine Taelman    Karin Brouwers    Sabine de Bethune    Johan Verstreken    Christophe Bastin    François Desquesnes    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux   

institutionele samenwerking
vernieuwing
arbeidsmarkt
werkgelegenheidsbeleid
energiebeleid
eerbiediging van het privé-leven
computercriminaliteit
impactonderzoek
nieuwe technologie
industriële revolutie
toepassen van robots
gegevensverwerking
duurzame ontwikkeling
kunstmatige intelligentie
economische hervorming
internet
digitalisering
informatiemaatschappij
belastinghervorming
informatieverslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-413/1 6-413/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 24/5/2018
6-413/4 6-413/4 (PDF) Hoorzittingen 12/3/2019
6-413/2 6-413/2 (PDF) Verslag 25/3/2019
6-413/3 6-413/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/3/2019
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
16/3/2018   Indiening van het verzoek Doc. 6-413/1 6-413/1 (PDF)
19/3/2018   Inschrijving op agenda Bureau
19/3/2018   Uitgesteld
28/5/2018   Inschrijving op agenda Bureau
Bureau heeft ook al beslist naar welke commissie voor 2de fase procedure.
15/6/2018   Inschrijving op agenda
15/6/2018   Algemene bespreking
15/6/2018   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
15/6/2018   Opstellen informatieverslag
15/6/2018   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/3/2019   Inschrijving op agenda
29/3/2019   Algemene bespreking
29/3/2019   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 6-413/3 6-413/3 (PDF)
29/3/2019   Stemming (+31/-0/o8)
Vote NL (+15/-0/o8) Vote FR (+15/-0/o0)
Hand. 6-47 Hand. 6-47 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/6/2018   Verzending naar commissie
29/6/2018   Inschrijving op agenda
29/6/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Lacroix, Katia Segers, Brigitte Grouwels, Yves Evrard
29/6/2018   Regeling der werkzaamheden
9/7/2018   Vergadering van de rapporteurs
9/7/2018   Regeling der werkzaamheden
organisatie van de hoorzittingen
17/9/2018   Inschrijving op agenda
17/9/2018   Hoorzitting met de heer Hughes BERSINI , professor aan de ULB, co-directeur van het laboratorium IRIDIA (Institut de Recherches Interdisciplinaires et de Développements en Intelligence Artificielle)
17/9/2018   Hoorzitting met de heer Yves-Alexandre de MONTJOYE, researcher MIT Media Lab, Professor assistant Imperial College London
17/9/2018   Hoorzitting met de heer Bernard STIEGLER, filosoof, directeur van het Institut de recherche et d'innovation (IRI) du Centre Pompidou te Parijs
17/9/2018   Gedachtewisseling
22/10/2018   Inschrijving op agenda
22/10/2018   Hoorzitting met prof. dr. Mireille HILDEBRANDT, Research Professor on Interfacing Law and Technology, Vrije Universiteit Brussel, Chair of Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law, Radboud Universiteit Nijmegen
22/10/2018   Hoorzitting met de heer Frank ROBBEN, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid / eHealth-platform, lid van de Gegevensbeschermingsautoriteit
22/10/2018   Hoorzitting met mevrouw Natalie BERTELS, Legal researcher, KU Leuven Centre for IT & IP Law (CITIP) - imec.
22/10/2018   Regeling der werkzaamheden
25/10/2018   Vergadering van de rapporteurs
25/10/2018   Regeling der werkzaamheden
16/11/2018   Inschrijving op agenda
16/11/2018   Hoorzitting met prof. dr. Bart DE MOOR, gewoon hoogleraar Departement Elektrotechniek (ESAT), Faculteit Ingenieurswetenschappen, KU Leuven, Co-holder of the "CM Health Insurance" endowed chair "Health Care Systems Quality and Accessibility"
16/11/2018   Hoorzitting met de heer Robert TOLLET, voorzitter, en de heer Kris DEGROOTE, adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
26/11/2018   Inschrijving op agenda
26/11/2018   Hoorzitting met de heer Luc CORTEBEECK, gewezen voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), lid van de raad van bestuur van de Global Commission on the Future of Work (IAO)
26/11/2018   Hoorzitting met de heer Laurent HUBLET, Co-Founder & Managing Director at BeCentral
26/11/2018   Hoorzitting met de heer Nicolas ROLAND, onderzoeker in de pedagogische wetenschappen aan de Université libre de Bruxelles en hoofd van de ploeg "ULB Podcast"
26/11/2018   Hoorzitting met de heer Pieter TIMMERMANS, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
26/11/2018   Gedachtewisseling
30/11/2018   Inschrijving op agenda
30/11/2018   Hoorzitting met de heer Dirk VAN DAMME, Head of the Innovation and Measuring Progress Division (IMEP), Directorate for Education and Skills, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
30/11/2018   Hoorzitting met de heer Gérard VALENDUC, gewezen hoogleraar aan de Université catholique de Louvain (UCL) en de Université de Namur, geassocieerd onderzoeker aan het Institut syndical européen (ETUI) en bij de leerstoel Werk-Universiteit (UCL)
30/11/2018   Gedachtewisseling
14/12/2018   Inschrijving op agenda
14/12/2018   Hoorzitting met de heer Pierre Larrouturou, economist
14/12/2018   Hoorzitting met de heer Koen Pellegrims, managing partner en co-stichter van Flow Pilots
14/12/2018   Hoorzitting met Dr. James Williams, Writer and Academic, University of Oxford
14/12/2018   Gedachtewisseling
7/1/2019   Inschrijving op agenda
7/1/2019   Hoorzitting met de heer Raf JESPERS, advocaat
7/1/2019   Hoorzitting met dr. Nathalie NEVEJANS, docente privaatrecht, experte recht en ethiek inzake robotica en artificiële intelligentie, Faculteit Rechtsgeleerdheid Alexis de Tocqueville, Universiteit van Artois (Frankrijk)
7/1/2019   Gedachtewisseling
21/1/2019   Inschrijving op agenda
21/1/2019   Hoorzitting met mevrouw Mady DELVAUX, lid van het Europees Parlement (Luxemburg), rapporteur namens de Commissie juridische zaken van het verslag van 27 januari 2017 met aanbevelingen aan de Commissie over civielrechtelijke regels inzake robotica (2015/210
21/1/2019   Hoorzitting met prof. dr. Bart PRENEEL, gewoon hoogleraar, Departement Elektrotechniek (ESAT), Onderzoeksgroep Computerbeveiliging en Industriële Cryptografie (COSIC), Faculteit Ingenieurswetenschappen, KU Leuven
21/1/2019   Hoorzitting met em. prof. dr. Luc STEELS, Artificial Intelligence Lab, Vakgroep Computerwetenschappen, Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, Vrije Universiteit Brussel
21/1/2019   Gedachtewisseling
25/1/2019   Inschrijving op agenda
25/1/2019   Hoorzitting met prof. dr. Stéphane FAULKNER, Associate Professor in Technologies and Information Systems Engineering at the University of Namur (FUNDP) and Invited Professor with the IAG - Business School of the University of Louvain (UCL) and the Universi
25/1/2019   Hoorzitting met prof. dr. Bram VANDERBORGHT, gewoon hoogleraar, Brussels Mens Robot Onderzoekscentrum (BruBotics), Robotics and MultiBody Mechanics Research Group, Vakgroep Toegepaste Mechanica, Faculteit Ingenieurswetenschappen, Vrije Universiteit Brussel
25/1/2019   Gedachtewisseling
25/2/2019   Vergadering van de rapporteurs
25/2/2019   Bespreking
28/2/2019   Vergadering van de rapporteurs
28/2/2019   Bespreking
van de aanbevelingen
11/3/2019   Vergadering van de rapporteurs
11/3/2019   Bespreking
14/3/2019   Vergadering van de rapporteurs
14/3/2019   Bespreking
15/3/2019   Vergadering van de rapporteurs
15/3/2019   Bespreking
22/3/2019   Inschrijving op agenda
22/3/2019   Bespreking
25/3/2019   Inschrijving op agenda
25/3/2019   Bespreking
25/3/2019   Stemming (+12/-0/o4)
25/3/2019   Aanneming
25/3/2019   Vertrouwen aan de rapporteurs. Doc. 6-413/2 6-413/2 (PDF)
29/3/2019   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan EM, Vice-eersteminister en min. van Buiten. en Eur. Zaken, Vice-eersteminister en min. van Financiën, min. Veiligheid en Binnen. Zaken, min. Justitie, min. Digitale Agenda, voorz. Kamer volks. en min.-pres. en voorz. parlementen van Gemeen. en Gew.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 15/6/2018
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/3/2019
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Aangenomen 29/6/2018, 9/7/2018, 17/9/2018, 22/10/2018, 25/10/2018, 16/11/2018, 26/11/2018, 30/11/2018, 14/12/2018, 7/1/2019, 21/1/2019, 25/1/2019, 25/2/2019, 28/2/2019, 11/3/2019, 14/3/2019, 15/3/2019, 22/3/2019, 25/3/2019