S. 2-965 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14-15 december 2001)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

motie van het Parlement
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Raad
topconferentie
Europese Unie
werking van de instelling
intergouvernementele conferentie (EU)
Europese verdragen
economische en sociale samenhang
evenredigheidsbeginsel
subsidiariteitsbeginsel
politieke partijen
partijfinanciering
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
nationaal parlement
uitbreiding van de Europese Unie
consolidatie van de Europese Unie
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
communautaire instelling
Europese Commissie
nauwere samenwerking
Europese sociale politiek
duurzame ontwikkeling
internationale rol van de EU
Europees Parlement
officiële taal
communautaire methode
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-965/1 2-965/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 3/12/2001
2-965/2 2-965/2 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 6/12/2001
2-965/3 2-965/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 6/12/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2001   Indiening Doc. 2-965/1 2-965/1 (PDF)
9/11/2001   Beslissing onmiddellijke behandeling
9/11/2001   Verzending naar commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
29/11/2001   Inschrijving op agenda
6/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-162 Hand. 2-162 (PDF)
6/12/2001   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 2-965/2 2-965/2 (PDF)
6/12/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+47/-5/o3) Hand. 2-162 Hand. 2-162 (PDF)
6/12/2001   Aanneming na amendering door plenaire
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
9/11/2001   Verzending naar commissie
9/11/2001   Inschrijving op agenda
9/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans, Muriel Gerkens
9/11/2001   Bespreking
14/11/2001   Inschrijving op agenda
14/11/2001   Bespreking
21/11/2001   Inschrijving op agenda
21/11/2001   Artikelsgewijze bespreking
21/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur
21/11/2001   Aanneming zonder amendering
21/11/2001   Vertrouwen rapporteur
6/12/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
6/12/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 9/11/2001, 6/12/2001
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/11/2001, 14/11/2001, 21/11/2001