S. 3-1593 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op wapens met verarmd uranium
Sabine de Bethune    Erika Thijs    Lionel Vandenberghe   

wapenhandel
wapenbeperking
wapenopslag
uranium
kernwapen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1593/1 3-1593/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/3/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/3/2006   Indiening Doc. 3-1593/1 3-1593/1 (PDF)
9/3/2006   Inoverwegingneming
9/3/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/3/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd