S. 3-1261 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen, wapens met verarmd uranium en de antihanteerbaarheidsmechanismen
Sabine de Bethune    Erika Thijs   

mijnenbestrijding
wapenhandel
wapenbeperking
antipersoneel(s)mijn
conventioneel wapen
wapenopslag
uranium

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1261/1 3-1261/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/6/2005
3-1261/2 3-1261/2 (PDF) Amendementen 24/10/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/6/2005   Indiening Doc. 3-1261/1 3-1261/1 (PDF)
30/6/2005   Inoverwegingneming
30/6/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/6/2005   Verzending naar commissie
5/7/2005   Inschrijving op agenda
5/7/2005   Uitgesteld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd