S. 3-1683 Dossierfiche                  

De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

NAVO
topconferentie
na de koude oorlog
trans-Atlantische betrekkingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1683/1 3-1683/1 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/5/2006   Indiening
10/5/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/10/2006   Inschrijving op agenda
9/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-186 Hand. 3-186 (PDF)
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o10) Hand. 3-187 Hand. 3-187 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/5/2006   Verzending naar commissie
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Sabine de Bethune, Pierre Galand
10/5/2006   Hoorzitting met de heer Dominique Struye de Swielande, permanent vertegenwoordiger van België bij de NAVO
10/5/2006   Gedachtewisseling
6/6/2006   Inschrijving op agenda
6/6/2006   Gedachtewisseling
met de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging
6/6/2006   Gedachtewisseling
met de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
20/6/2006   Inschrijving op agenda
20/6/2006   Hoorzitting met de heer André Dumoulin, attaché bij de Militaire School
20/6/2006   Gedachtewisseling
20/6/2006   Hoorzitting met Z.E. de heer Martin Erdmann, Assistant Secretary General for Political Affairs and Security-Policy
20/6/2006   Hoorzitting met de heer Holger Pfeiffer, Deputy Assistant Secretary General for Policy and Planning in the Division for Defence Policy and Planning
20/6/2006   Gedachtewisseling
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Hoorzitting met de heer Frédéric Bozo, professor, Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III)
27/6/2006   Hoorzitting met de heer Eric Remacle en mevrouw Barbara Delcourt, professoren, ULB
27/6/2006   Hoorzitting met Z. Exc. de heer Richard Duqué, permanent vertegenwoordiger van Frankrijk bij de NAVO
27/6/2006   Gedachtewisseling
3/7/2006   Inschrijving op agenda
3/7/2006   Hoorzitting met de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO
3/7/2006   Gedachtewisseling
11/10/2006   Inschrijving op agenda
11/10/2006   Hoorzitting met de heer Hans Lammerant, Forum voor Vredesactie
11/10/2006   Hoorzitting met de heer Arnaud Ghys, CNAPD (Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie)
11/10/2006   Gedachtewisseling
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
24/10/2006   Aanneming van de aanbevelingen
De aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (11 stemmen)
24/10/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1683/1 3-1683/1 (PDF)
9/11/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Landsverdediging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/11/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beëindigd 10/5/2006, 6/6/2006, 20/6/2006, 27/6/2006, 3/7/2006, 11/10/2006, 24/10/2006