S. 6-212 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming
Cindy Franssen    Christine Defraigne    Martine Taelman    Philippe Mahoux    Bert Anciaux    Sabine de Bethune    Brigitte Grouwels    Peter Van Rompuy   

institutionele hervorming
wettekst
wetgeving
motie van het Parlement
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-212/1 6-212/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/6/2015
6-212/2 6-212/2 (PDF) Amendementen 9/1/2017
6-212/3 6-212/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/1/2017
6-212/4 6-212/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/1/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/6/2015   Indiening Doc. 6-212/1 6-212/1 (PDF)
10/7/2015   Inoverwegingneming
10/7/2015   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/2/2017   Inschrijving op agenda
10/2/2017   Algemene bespreking
10/2/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+27/-8/o1) Hand. 6-26 Hand. 6-26 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2015   Verzending naar commissie
4/1/2016   Inschrijving op agenda
4/1/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Barzin, Véronique Jamoulle
4/1/2016   Inleidende uiteenzetting door Cindy Franssen
4/1/2016   Bespreking
18/1/2016   Inschrijving op agenda
18/1/2016   Niet behandeld
1/2/2016   Inschrijving op agenda
1/2/2016   Niet behandeld
24/10/2016   Inschrijving op agenda
24/10/2016   Uitgesteld
14/11/2016   Inschrijving op agenda
14/11/2016   Uitgesteld
28/11/2016   Inschrijving op agenda
28/11/2016   Hoorzitting met de heer Yves Kreins, eerste voorzitter van de Raad van State
28/11/2016   Hoorzitting met de heer Jeroen Van Nieuwenhove, vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven (Instituut Constitutioneel Recht) en Staatsraad (Raad van State, afdeling wetgeving)
28/11/2016   Hoorzitting met mevrouw Florence Gravar, inspectrice générale, service public de Wallonie, Secrétariat général, Département des Affaires juridiques en de heer Claeys, directeur, service public de Wallonie, Secrétariat général, Département des Affaires juri
9/1/2017   Inschrijving op agenda
9/1/2017   Bespreking
9/1/2017   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-3/o0) Doc. 6-212/4 6-212/4 (PDF)
9/1/2017   Aanneming na amendering
9/1/2017   Vertrouwen rapporteur
10/2/2017   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister minister-presidenten v/d deelstaatregeringen voorzitters v/d verschillende parlementen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/2/2017
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 4/1/2016, 28/11/2016, 9/1/2017