S. 6-292 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken
Alain Destexhe    Martine Taelman    Cindy Franssen    Sabine de Bethune    Karin Brouwers   

cosmetisch product
cosmetische industrie
kunststof
verontreinigende stof
waterverontreinigende stof
bewustmaking van de burgers
milieubescherming
motie van het Parlement
plastic afval

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-292/1 6-292/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/10/2016
6-292/2 6-292/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2016   Indiening Doc. 6-292/1 6-292/1 (PDF)
16/12/2016   Inoverwegingneming
16/12/2016   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
16/12/2016   Verzending naar commissie
23/1/2017   Inschrijving op agenda
23/1/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Prťvot
23/1/2017   Inleidende uiteenzetting door Cindy Franssen
23/1/2017   Bespreking
6/2/2017   Inschrijving op agenda
6/2/2017   Bespreking
13/3/2017   Inschrijving op agenda
13/3/2017   Uitgesteld
16/10/2017   Inschrijving op agenda
16/10/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Maes
6/11/2017   Inschrijving op agenda
6/11/2017   Niet behandeld
20/11/2017   Inschrijving op agenda
20/11/2017   Vervalt
ten gevolge van aanneming van het voorstel van resolutie 6-324
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Vervallen 23/1/2017, 6/2/2017, 16/10/2017