S. 5-115 Dossierfiche K. 53-1652

Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord
Sabine de Bethune    Martine Taelman   

kinderbescherming
kind
rechten van het kind
getuigenverklaring
rechtsvordering
echtscheiding
jongere

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-115/1 5-115/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/9/2010
5-115/2 5-115/2 (PDF) Amendementen 23/3/2011
5-115/3 5-115/3 (PDF) Amendementen 14/6/2011
5-115/4 5-115/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2011
5-115/5 5-115/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2011
5-115/6 5-115/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/6/2011
5-115/7 5-115/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 30/6/2011
K. 53-1652/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/7/2011
K. 53-1652/2 Verslag namens de commissie 15/7/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/9/2010   Indiening Doc. 5-115/1 5-115/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
23/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-115/6 5-115/6 (PDF)
30/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o2) Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
Doc. 5-115/7 5-115/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/10/2010   Verzending naar commissie
1/12/2010   Inschrijving op agenda
1/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Inge Faes
1/12/2010   Bespreking
15/12/2010   Inschrijving op agenda
15/12/2010   Hoorzitting met de heer Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris
15/12/2010   Hoorzitting met de heer Bernard De Vos, délégué général aux droits de l'enfant
15/12/2010   Regeling der werkzaamheden
12/1/2011   Inschrijving op agenda
12/1/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Orde van Vlaamse balies
12/1/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
12/1/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters
12/1/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Union francophone des magistrats de la jeunesse
12/1/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Unie van de Nederlandstalige jeugdmagistraten
12/1/2011   Hoorzitting met mevrouw Hayez en de heer Cardon de Lichtbuer, rechters in kort geding
18/1/2011   Inschrijving op agenda
18/1/2011   Hoorzitting met de heer Geert Decock, voorzitter van de Unie van jeugdadvocaten
19/1/2011   Inschrijving op agenda
19/1/2011   Hoorzitting met mevrouw Carine De Buck, kinderpsychiaer
19/1/2011   Hoorzitting met de heer Jacques Englebert, professor aan de ULB
19/1/2011   Bespreking
16/3/2011   Inschrijving op agenda
16/3/2011   Regeling der werkzaamheden
6/4/2011   Inschrijving op agenda
6/4/2011   Bespreking
8/6/2011   Inschrijving op agenda
8/6/2011   Niet behandeld
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Bespreking
14/6/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
14/6/2011   Aanneming na amendering
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-115/4 5-115/4 (PDF)
28/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-115/5 5-115/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/6/2011   Overzending Doc. K. 53-1652/1
15/7/2011   Vervalt in commissie
Aanneming 53-682
Doc. K. 53-682/15
19/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 46, p. 2-31
20/7/2011   Verval door aanneming van een ander dossier Doc. K. 53-682/18
20/7/2011   Vervalt
Aanneming 53-682
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/6/2011
Commissie: Justitie
Geamendeerd 1/12/2010, 15/12/2010, 12/1/2011, 18/1/2011, 19/1/2011, 16/3/2011, 6/4/2011, 14/6/2011, 28/6/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Vervallen 19/7/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 1/7/2011 60 28/11/2011