S. 5-63 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd
Dominique Tilmans    Dirk Claes    Marleen Temmerman    Nele Lijnen    Cécile Thibaut    André du Bus de Warnaffe    Freya Piryns    Jacques Brotchi    Sabine de Bethune   

gezondheidsdienst
plastische chirurgie
gezondheidswetgeving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-63/1 5-63/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/9/2010
5-63/2 5-63/2 (PDF) Advies van de Raad van State 23/8/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/9/2010   Indiening Doc. 5-63/1 5-63/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/6/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
5/8/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-63/2 5-63/2 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
14/10/2010   Inschrijving op agenda
14/10/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, Cécile Thibaut
16/10/2010   Inschrijving op agenda
16/10/2010   Hoorzitting met mevrouw Ilse Weeghmans, coördinator van het Vlaams Patiëntenplatform vzw
16/10/2010   Hoorzitting met professor Monique De Rood, voorzitter van de Commission médicale du Brabant d'expression française
16/10/2010   Hoorzitting met de dames Kristel De Gauquier en Imgard Vinck, vertegenwoordigers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
16/10/2010   Hoorzitting met mevrouw Yolande Husden, Socialistische Mutualiteiten
16/10/2010   Hoorzitting met dr. Bernard Debbaut, adviserend geneesheer, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
16/10/2010   Hoorzitting met professor Stan Monstrey, medisch diensthoofd van het Brandwondencentrum van het UZ Gent
16/10/2010   Hoorzitting met dr. Jean Hébrant, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde
16/10/2010   Hoorzitting met dr. Béatrice De Donder, dermatoloog
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Bespreking
4/12/2012   Inschrijving op agenda
4/12/2012   Niet behandeld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/10/2010, 16/10/2010, 12/6/2012