S. 3-1866 Dossierfiche K. 51-2816

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
internationaal vervoer
overeenkomstprotocol
vervoer per spoor

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1866/1 3-1866/1 (PDF) Wetsontwerp 20/10/2006
3-1866/2 3-1866/2 (PDF) Amendementen 28/11/2006
3-1866/3 3-1866/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/11/2006
3-1866/4 3-1866/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 28/11/2006
K. 51-2816/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/12/2006
K. 51-2816/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2006   Indiening Doc. 3-1866/1 3-1866/1 (PDF)
20/10/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/10/2006   Verzending naar commissie
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
28/11/2006   Bespreking
28/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
28/11/2006   Aanneming na amendering
28/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1866/3 3-1866/3 (PDF)
28/11/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde teksta
Doc. 3-1866/4 3-1866/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2816/1
9/1/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 727
18/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 39-40
18/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 260, p. 59-60
Doc. K. 51-2816/2
18/1/2007   Aanneming zonder amendering
18/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
30/8/2007   Bekendmaking (44891-44968)
4/5/2012   Erratum (26384)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 28/11/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/2/2007 30/8/2007, blz 44891-44968
Errata
Op 4/5/2012, blz 26384