S. 4-485 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo
Miet Smet    Georges Dallemagne    Sabine de Bethune   

motie van het Parlement
multinationale strijdmacht
rechten van de mens
aids
seksueel geweld
rechten van de vrouw
Democratische Republiek Congo

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-485/1 4-485/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/12/2007
4-485/2 4-485/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 30/1/2008
4-485/3 4-485/3 (PDF) Amendementen 23/2/2008
4-485/4 4-485/4 (PDF) Verslag namens de commissie 27/2/2008
4-485/5 4-485/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/2/2008
4-485/6 4-485/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 13/3/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/12/2007   Indiening Doc. 4-485/1 4-485/1 (PDF)
20/12/2007   Inoverwegingneming
20/12/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/1/2008   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
6/3/2008   Inschrijving op agenda
13/3/2008   Algemene bespreking Hand. 4-20 Hand. 4-20 (PDF)
13/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-20 Hand. 4-20 (PDF)
Doc. 4-485/6 4-485/6 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2007   Verzending naar commissie
15/1/2008   Inschrijving op agenda
15/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Joëlle Kapompolé
15/1/2008   Bespreking
26/1/2008   Inschrijving op agenda
26/1/2008   Bespreking
27/2/2008   Inschrijving op agenda
27/2/2008   Bespreking
27/2/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
27/2/2008   Aanneming na amendering
27/2/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-485/4 4-485/4 (PDF)
27/2/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-485/5 4-485/5 (PDF)
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
16/1/2008   Verzending naar commissie
16/1/2008   Inschrijving op agenda
16/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
16/1/2008   Inleidende uiteenzetting
16/1/2008   Hoorzitting met mevrouw Christine De Schryver, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit
16/1/2008   Hoorzitting met mevrouw Françoise Guillitte, verantwoordelijke voor het Programme Droits des Femmes, Amnesty International Belgique francophone
16/1/2008   Hoorzitting met de heer Kris Berwouts, directeur EurAC
16/1/2008   Hoorzitting met mevrouw Marleen Bosmans, International Centre for Reproductive Health, UGent
16/1/2008   Hoorzitting met mevrouw Maddy Tiembe, Action des Femmes pour le Développement
16/1/2008   Gedachtewisseling
30/1/2008   Inschrijving op agenda
30/1/2008   Aanneming van het advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
30/1/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-485/2 4-485/2 (PDF)
13/3/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Landsverdediging Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/3/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 15/1/2008, 26/1/2008, 27/2/2008
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 16/1/2008, 30/1/2008