S. 4-819 Dossierfiche K. 52-1560

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003
Regering Y. Leterme I  

corruptie
ratificatie van een overeenkomst
strafrechtspraak
Europese Conventie
overeenkomstprotocol
niet-beroepsmagistraat
arbitrage

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-819/1 4-819/1 (PDF) Wetsontwerp 23/6/2008
4-819/2 4-819/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2008
K. 52-1560/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/11/2008
K. 52-1560/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/6/2008   Indiening Doc. 4-819/1 4-819/1 (PDF)
23/6/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/10/2008   Inschrijving op agenda
6/11/2008   Algemene bespreking Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
6/11/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
6/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/6/2008   Verzending naar commissie
22/10/2008   Inschrijving op agenda
22/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
22/10/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2008   Aanneming zonder amendering
22/10/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-819/2 4-819/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/11/2008   Overzending Doc. K. 52-1560/1
12/11/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 177
27/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 58-59
27/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 62, p. 93-94
Doc. K. 52-1560/2
27/11/2008   Aanneming zonder amendering
27/11/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
20/3/2009   Bekendmaking (23218-23223)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/11/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/2/2009 20/3/2009, blz 23218-23223