S. 1-623 Dossierfiche K. 49-2065

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijkestand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond
JoŽlle Milquet   

burgerlijke stand
kindersterfte
achternaam

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-623/1 1-623/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/5/1997
1-623/2 1-623/2 (PDF) Amendement 13/5/1997
1-623/3 1-623/3 (PDF) Amendementen 2/2/1999
1-623/4 1-623/4 (PDF) Verslag namens de commissie 3/3/1999
1-623/5 1-623/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/3/1999
1-623/6 1-623/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 11/3/1999
K. 49-2065/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/3/1999
K. 49-2065/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
6/1/1997   Herverzending naar een andere commissie
5/6/1997   Verzending naar commissie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
5/5/1997   Indiening voorstel Doc. 1-623/1 1-623/1 (PDF)
29/5/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
5/6/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
6/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
6/11/1997   Herverzending naar commissie: Justitie
3/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+53/-0/o0) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
Doc. 1-623/6 1-623/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
13/5/1997   Amendement: Am. 1
Amendement ter vervanging van het opschrift en het volledige bepalend gedeelte
Doc. 1-623/2 1-623/2 (PDF)
6/11/1997   Herverzending naar commissie
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Niet behandeld
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Niet behandeld
18/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/11/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrťe Delcourt-PÍtre
18/11/1998   Bespreking
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Bespreking
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-623/3 1-623/3 (PDF)
2/2/1999   Amendement: Am. 3
Subamendement op het subamendement nr. 2 van de heer Anciaux
Doc. 1-623/3 1-623/3 (PDF)
2/2/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-623/3 1-623/3 (PDF)
2/2/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-623/3 1-623/3 (PDF)
2/2/1999   Bespreking
2/2/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
2/2/1999   Beslissing schriftelijk verslag
3/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-623/5 1-623/5 (PDF)
3/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmenŗ
Doc. 1-623/4 1-623/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
11/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2065/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 336, p. 11852
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 338, p. 11909
Doc. K. 49-2065/2
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
24/6/1999   Bekendmaking (23791-23792)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 11/3/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Opnieuw verzonden  
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 18/11/1998, 19/1/1999, 2/2/1999, 3/3/1999
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 12/3/1999 60 26/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/1999 24/6/1999, blz 23791-23792

Kruispuntbank van de wetgeving