S. 2-230 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen
Sabine de Bethune    Clotilde Nyssens    Mia De Schamphelaere    Erika Thijs    Ingrid van Kessel   

verkiezing
gelijke behandeling van man en vrouw
kandidaat
plaatsvervanger
landelijke verkiezing
Europese verkiezing
regionale verkiezingen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-230/1 2-230/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/12/1999
2-230/2 2-230/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/1999   Indiening Doc. 2-230/1 2-230/1 (PDF)
20/1/2000   Inoverwegingneming
20/1/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/2/2002   Inschrijving op agenda
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/1/2000   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
26/1/2000   Inleidende uiteenzetting
26/1/2000   Interne adviesaanvraag: Politieke vernieuwing
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Magdeleine Willame-Boonen
8/2/2000   Intrekken interne adviesaanvraag
8/2/2000   Regeling der werkzaamheden
15/2/2000   Inschrijving op agenda
15/2/2000   Bespreking
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Hoorzitting met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid; met de dames Valérie Verzele en Carine Joly, adjunct-adviseurs bij de Dienst gelijke kansen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, over hun studie "La représentation des femmes en politique après les élections du 13 juin 1999"
22/2/2000   Gedachtewisseling
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Uitgesteld
5/4/2000   Inschrijving op agenda
5/4/2000   Uitgesteld
3/5/2000   Inschrijving op agenda
3/5/2000   Hoorzitting met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Tewerkstelling
3/5/2000   Gedachtewisseling
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Uitgesteld
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Uitgesteld
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Gedachtewisseling
met mevrouw Monica Glineur van het kabinet van de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 2-1023/1
7/3/2002   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 26/1/2000, 8/2/2000, 15/2/2000, 22/2/2000, 3/5/2000, 4/7/2000

Kruispuntbank van de wetgeving