S. 3-603 Dossierfiche K. 51-1606

De millenniumdoelstellingen
Bijzondere commissie "Globalisering"  

globalisering
ontwikkelingshulp
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
niet-gouvernementele organisatie
VN
Noord-Zuidbetrekking
armoede
honger
recht op onderwijs
gelijke behandeling van man en vrouw
kindersterfte
volksgezondheid
duurzame ontwikkeling
bescherming van moeder en kind
aids
elementair onderwijs
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-603/1 3-603/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 3/2/2005
3-603/2 3-603/2 (PDF) Aanbevelingen aangenomen door de commissie 3/2/2005
3-603/3 3-603/3 (PDF) Amendementen 8/3/2005
3-603/4 3-603/4 (PDF) Amendementen 10/3/2005
3-603/5 3-603/5 (PDF) Amendementen 11/3/2005
3-603/6 3-603/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2005
3-603/7 3-603/7 (PDF) Aanbevelingen aangenomen door de commissie 22/3/2005
3-603/8 3-603/8 (PDF) Aanbevelingen aangenomen in plenaire vergadering 24/3/2005
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
29/3/2004   Indiening Doc. 3-603/1 3-603/1 (PDF)
29/3/2004   Verzending naar commissie: Bijzondere commissie "Globalisering"
18/2/2005   Inschrijving op agenda
24/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-98 Hand. 3-98 (PDF)
24/2/2005   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/3/2005   Inschrijving op agenda
17/3/2005   Inschrijving op agenda
24/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-104 Hand. 3-104 (PDF)
24/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o1) Hand. 3-104 Hand. 3-104 (PDF)
Doc. 3-603/8 3-603/8 (PDF)
  Commissie: Bijzondere commissie "Globalisering"
29/3/2004   Verzending naar commissie
29/3/2004   Inschrijving op agenda
29/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Jacinta De Roeck
29/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Maria Noel Vaeza, senior program advisor, UNDP Liaison Office Brussels
29/3/2004   Hoorzitting met de heer Gťrard Karlshausen, voorzitter van het Belgisch Platform van Europese NGO's "Concorde"
29/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Han Verleyen, medewerkster Belgisch Beleid, Studiedienst 11.11.11-Actie
29/3/2004   Gedachtewisseling
31/8/2004   Inschrijving op agenda
31/8/2004   Hoorzitting met mevrouw Eveline L. Herfkens, executive coordinator of the Secretary general of the UN for MDG's.
31/8/2004   Gedachtewisseling
13/9/2004   Inschrijving op agenda
13/9/2004   Hoorzitting met mevrouw Martine Van Dooren, directeur-generaal DGOS bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
13/9/2004   Gedachtewisseling
27/9/2004   Inschrijving op agenda
27/9/2004   Hoorzitting met de heer Kamran Kousari, bijzonder coŲrdinator voor Afrika binnen de afdeling "Globalisering van de ontwikkelingsstrategiŽn" van de UNCTAD
27/9/2004   Gedachtewisseling
22/11/2004   Inschrijving op agenda
22/11/2004   Hoorzitting met de heer Armand De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
22/11/2004   Hoorzitting met de heer Bruno van der Pluijm, eerste secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging van BelgiŽ bij de Verenigde Naties te New York
22/11/2004   Bespreking
10/1/2005   Inschrijving op agenda
10/1/2005   Regeling der werkzaamheden
17/1/2005   Inschrijving op agenda
17/1/2005   Hoorzitting met de heer Guido Schmidt-Traub, Policy Advisor at the UN Millenium Project
17/1/2005   Gedachtewisseling
17/1/2005   Bespreking
van de aanbevelingen
24/1/2005   Inschrijving op agenda
24/1/2005   Bespreking
van de aanbevelingen
24/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Jacinta De Roeck, Valťrie De Bue
3/2/2005   Inschrijving op agenda
3/2/2005   Aanneming van de aanbevelingen
De aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (6 stemmen)
Doc. 3-603/2 3-603/2 (PDF)
3/2/2005   Vertrouwen rapporteur
vertrouwen werd eenparig geschonken aan de rapporteurs (6 stemmen)
Doc. 3-603/1 3-603/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2005   Terugzending naar commissie
8/3/2005   Inschrijving op agenda
8/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Jacinta De Roeck
8/3/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Ontwikkelingssamenwerking
8/3/2005   Bespreking
van de aanbevelingen en van de amendementen
15/3/2005   Inschrijving op agenda
15/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Jacinta De Roeck, Pierre Galand
15/3/2005   Bespreking
van de aanbevelingen en de amendementen
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Bespreking
22/3/2005   Aanneming van de aanbevelingen
De consideransen en de aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (10 stemmen)
Doc. 3-603/7 3-603/7 (PDF)
22/3/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-603/6 3-603/6 (PDF)
24/3/2005   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, Minister van Buitenlandse Zaken en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/2/2005, 24/3/2005
Commissie: Bijzondere commissie "Globalisering"
Behandeling beŽindigd 29/3/2004, 31/8/2004, 13/9/2004, 27/9/2004, 22/11/2004, 10/1/2005, 17/1/2005, 24/1/2005, 3/2/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 8/3/2005, 15/3/2005, 22/3/2005