S. 6-341 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning en erkenning van de metis-gemeenschap in België, de kinderen van de kolonisatie
Bert Anciaux    Christine Defraigne    Sabine de Bethune    Hélène Ryckmans    Philippe Mahoux    Petra De Sutter    Bertin Mampaka Mankamba   

archief
gemengd huwelijk
Democratische Republiek Congo
afstamming
motie van het Parlement
Burundi
gewesten en gemeenschappen van België
familiemigratie
herdenkingsplechtigheid
rassendiscriminatie
kolonialisme
adoptie
toegang tot de informatie
nationaliteit
Rwanda

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-341/1 6-341/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/4/2017
6-341/2 6-341/2 (PDF) Amendementen 7/6/2017
6-341/3 6-341/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/4/2017   Indiening Doc. 6-341/1 6-341/1 (PDF)
28/4/2017   Inoverwegingneming
28/4/2017   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/7/2017   Inschrijving op agenda
7/7/2017   Algemene bespreking Hand. 6-31 Hand. 6-31 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/4/2017   Verzending naar commissie
8/5/2017   Inschrijving op agenda
8/5/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Becaus, Cécile Thibaut
8/5/2017   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
8/5/2017   Bespreking
22/5/2017   Inschrijving op agenda
22/5/2017   Niet behandeld
9/6/2017   Inschrijving op agenda
9/6/2017   Bespreking
9/6/2017  
Met toepassing van artikel 20-3 van het reglement van de Senaat beslist de commissie dat ze zelf een voorstel van resolutie zal opstellen.
19/6/2017   Inschrijving op agenda
19/6/2017   Bespreking
23/6/2017   Inschrijving op agenda
23/6/2017   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 6-355
7/7/2017   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 7/7/2017
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 8/5/2017, 9/6/2017, 19/6/2017

Kruispuntbank van de wetgeving