S. 6-340 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de genderpensioenkloof
Sabine de Bethune    Johan Verstreken    Brigitte Grouwels    Karin Brouwers    Peter Van Rompuy    Cindy Franssen   

rechten van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement
gelijke behandeling
pensioenvoorwaarden
armoede
pensioenregeling
positie van de vrouw
beroepsleven
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-340/1 6-340/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/4/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2017   Indiening Doc. 6-340/1 6-340/1 (PDF)
28/4/2017   Inoverwegingneming
28/4/2017   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
28/4/2017   Verzending naar commissie
9/6/2017   Inschrijving op agenda
9/6/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Latifa Gahouchi
9/6/2017   Inleidende uiteenzetting door Sabine de Bethune
9/6/2017   Bespreking
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Behandeling beŽindigd 9/6/2017