S. 4-716 Dossierfiche                  

De 52e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (25 februari - 7 maart 2008)
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria
VN
positie van de vrouw
rechten van de vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
conferentie VN
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijke behandeling
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
reproductieve gezondheidszorg
seksuele verminking
aids
oorlog
Palestina
vrouwenbeweging
seksueel geweld
discriminatie op grond van geslacht
armoede
participatie van vrouwen
ontwikkelingshulp
opwarming van het klimaat
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-716/1 4-716/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 1/6/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/4/2008   Indiening Doc. 4-716/1 4-716/1 (PDF)
23/4/2008   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
23/4/2008   Verzending naar commissie
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Verslag door de leden van de Belgische delegatie
23/4/2008   Hoorzitting met mevrouw Sabine de Bethune, senator
23/4/2008   Hoorzitting met mevrouw Christine Defraigne, senator
23/4/2008   Hoorzitting met de heer Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
23/4/2008   Hoorzitting met mevrouw Frédérique Fastré, adviseur, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
23/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Christine Defraigne
23/4/2008   Gedachtewisseling
28/5/2008   Inschrijving op agenda
28/5/2008   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Aanneming advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
25/6/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-716/1 4-716/1 (PDF)
16/10/2008   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 23/4/2008, 28/5/2008, 25/6/2008