S. 2-1584 Dossierfiche                  

Activiteitenverslag 1999-2003 van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

verslag over de werkzaamheden
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1584/1 2-1584/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/3/2003   Indiening Doc. 2-1584/1 2-1584/1 (PDF)
25/3/2003   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
25/3/2003   Verzending naar commissie
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Magdeleine Willame-Boonen
25/3/2003   Bespreking
4/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Bespreking
4/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1584/1 2-1584/1 (PDF)
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 25/3/2003, 4/4/2003