S. 3-523 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

motie van het Parlement
seksuele verminking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-523/1 3-523/1 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/2004
3-523/2 3-523/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/2/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/2/2004   Indiening
17/2/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/2/2004   Inschrijving op agenda
4/3/2004   Algemene bespreking Hand. 3-45 Hand. 3-45 (PDF)
4/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+68/-0/o0) Hand. 3-45 Hand. 3-45 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/2/2004   Verzending naar commissie
17/2/2004   Inschrijving op agenda
17/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, François Roelants du Vivier
17/2/2004   Hoorzitting met mevrouw Khadidiatou Diallo, voorzitter van de Gams-Belgique (Groupement d'hommes et de femmes africians et européens pour l'Abolition des Mutilations sexuelles féminines)
17/2/2004   Hoorzitting met mevrouw Pascale Maquestiau, vertegenwoordiger van de Fédération laïque de centres de planning familial
17/2/2004   Hoorzitting met mevrouw Linda Weil-Curiel, advocate bij de balie te Parijs
17/2/2004   Hoorzitting met mevrouw Ndioro Ndiaye, adjunct-directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
18/2/2004   Inschrijving op agenda
18/2/2004   Bespreking
18/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/2/2004   Aanneming zonder amendering
18/2/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-523/1 3-523/1 (PDF)
18/2/2004   Tekst aangenomen Doc. 3-523/2 3-523/2 (PDF)
4/3/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van ontwikkelingssamenwerking Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/3/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 17/2/2004, 18/2/2004