S. 3-24 Dossierfiche K. 51-686

Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid
Anne-Marie Lizin   

vergoedingspensioen
oorlogsslachtoffer
Tweede Wereldoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-24/1 3-24/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/7/2003
3-24/2 3-24/2 (PDF) Amendementen 9/12/2003
3-24/3 3-24/3 (PDF) Amendementen 15/12/2003
3-24/4 3-24/4 (PDF) Amendementen 16/12/2003
3-24/5 3-24/5 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2003
3-24/6 3-24/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 16/12/2003
3-24/7 3-24/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/1/2004
3-24/8 3-24/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/1/2004
3-24/10 3-24/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 8/1/2004
3-24/11 3-24/11 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 8/1/2004
K. 51-686/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/2004
K. 51-686/2 Amendementen 2/3/2004
K. 51-686/3 Amendementen 29/6/2004
K. 51-686/4 Verslag namens de commissie 1/7/2004
K. 51-686/5 Tekst aangenomen door de commissie 1/7/2004
K. 51-686/6 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 1/7/2004
3-24/12 3-24/12 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 2/7/2004
3-24/13 3-24/13 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2004
3-24/14 3-24/14 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/7/2004
3-24/15 3-24/15 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 15/7/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1620/1 - 2002-2003 op 9 april 2003.
Doc. 3-24/1 3-24/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/2003   Verzending naar een andere commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/12/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-24/7 3-24/7 (PDF)
8/1/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-24/8 3-24/8 (PDF)
8/1/2004   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/1/2004   Inschrijving op agenda
8/1/2004   Algemene bespreking Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
8/1/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
8/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o10) Hand. 3-35 Hand. 3-35 (PDF)
Doc. 3-24/11 3-24/11 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/2003   Verzending naar commissie
17/7/2003   Einde behandeling
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/10/2003   Verzending naar een andere commissie
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Paque
4/11/2003   Bespreking
5/11/2003   Inschrijving op agenda
5/11/2003   Bespreking
5/11/2003   Regeling der werkzaamheden
9/12/2003   Inschrijving op agenda
9/12/2003   Hoorzitting met de heren Thierry Coppieters, voorzitter, en Andrť Pattyn, secretaris-generaal van de Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers 1914-18 en 1940-45
9/12/2003   Hoorzitting met de heer Maurice Allard, penningmeester van de Fraternelle des Volontaires de guerre de la 2e Brigade d'Infanterie "Yser"
9/12/2003   Gedachtewisseling
11/12/2003   Inschrijving op agenda
11/12/2003   Bespreking
16/12/2003   Inschrijving op agenda
16/12/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
16/12/2003   Aanneming na amendering
16/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-24/5 3-24/5 (PDF)
16/12/2003   Tekst aangenomen
Tekst geamendeerd door de commissie
Doc. 3-24/6 3-24/6 (PDF)
8/1/2004   Terugzending naar commissie
8/1/2004   Inschrijving op agenda
8/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Paque
8/1/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
8/1/2004   Aanneming na amendering
8/1/2004   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
8/1/2004   Tekst aangenomen Doc. 3-24/10 3-24/10 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2004   Overzending Doc. K. 51-686/1
1/7/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-686/4
1/7/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 76, p. 51-54
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o16)
Integraal verslag nr. 77, p. 19
Doc. K. 51-686/6
1/7/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
2/7/2004   Overzending
2/7/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/7/2004   Inschrijving op agenda
8/7/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-24/14 3-24/14 (PDF)
15/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
15/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o9) Hand. 3-73 Hand. 3-73 (PDF)
Doc. 3-24/15 3-24/15 (PDF)
2/7/2004   Verzending naar commissie
8/7/2004   Inschrijving op agenda
8/7/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne
8/7/2004   Bespreking
8/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/7/2004   Aanneming zonder amendering
8/7/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-24/13 3-24/13 (PDF)
15/7/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2004   Bekrachtiging en afkondiging
6/9/2004   Bekendmaking (65149-65150)
8/11/2004   Erratum (75287)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/1/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 4/11/2003, 5/11/2003, 9/12/2003, 11/12/2003, 16/12/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 8/1/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/7/2004
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/7/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2004 60 22/3/2004
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 3/7/2004 15 12/10/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2004 6/9/2004, blz 65149-65150
Errata
Op 8/11/2004, blz 75287