S. 3-701 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld
Sabine de Bethune    Mia De Schamphelaere    Etienne Schouppe    Erika Thijs    Hugo Vandenberghe    Luc Van den Brande    Marc Van Peel   

uitzetting uit een woning
rechtsvordering
burgerlijk wetboek
huiselijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-701/1 3-701/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/5/2004   Indiening Doc. 3-701/1 3-701/1 (PDF)
27/5/2004   Inoverwegingneming
27/5/2004   Verzending naar commissie: Justitie
26/10/2005   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Justitie
27/5/2004   Verzending naar commissie
25/10/2006   Inschrijving op agenda
25/10/2006   Niet behandeld
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
26/10/2005   Verzending naar commissie
26/10/2005   Inschrijving op agenda
26/10/2005   Regeling der werkzaamheden
9/11/2005   Inschrijving op agenda
9/11/2005   Hoorzitting met de dames Françoise Guilitte en A. Williams, Amnesty International Belgique francophone, Secteur Femmes
9/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Pascale Franck, coördinator van het project inzake intrafamiliaal geweld van de Stichting Welzijnszorg van de provincie Antwerpen
9/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Lutgart Van Parijs, Beweging tegen geweld - vzw Zijn
9/11/2005   Gedachtewisseling
9/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Gedachtewisseling
met de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, over de uitvoering van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
20/12/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de medische wereld
10/1/2006   Inschrijving op agenda
10/1/2006   Hoorzitting met mevrouw Ingrid Stals, projectcoördinator intrafamiliaal geweld, Politie Antwerpen
10/1/2006   Hoorzitting met mevrouw Thérèse Delattre, ONE, Service d'aide et prévention Enfants-Parents de Charleroi
10/1/2006   Gedachtewisseling
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Bespreking
21/2/2006   Inschrijving op agenda
21/2/2006   Bespreking
22/2/2006   Inschrijving op agenda
22/2/2006   Aanneming van het advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
22/2/2006   Vertrrouwen aan de rapporteur
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 26/10/2005, 9/11/2005, 30/11/2005, 20/12/2005, 10/1/2006, 14/2/2006, 21/2/2006