S. 2-1080 Dossierfiche K. 50-1608

Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement
Regering G. Verhofstadt I  

Europese verkiezing
gemeenteraadsverkiezing
kandidaat
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1608/1 Wetsontwerp 28/1/2002
K. 50-1608/2 Amendementen 20/2/2002
K. 50-1608/3 Amendementen 22/2/2002
K. 50-1608/4 Amendementen 27/2/2002
K. 50-1608/5 Verslag namens de commissie 7/3/2002
K. 50-1608/6 Tekst aangenomen door de commissie 7/3/2002
K. 50-1608/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/3/2002
2-1080/1 2-1080/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/3/2002
2-1080/2 2-1080/2 (PDF) Amendementen 7/5/2002
2-1080/3 2-1080/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/5/2002
2-1080/4 2-1080/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/5/2002
2-1080/5 2-1080/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/5/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/1/2002   Indiening Doc. K. 50-1608/1
7/3/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1608/5
14/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 213, p. 38-52
14/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-1/o27)
Integraal verslag nr. 214, p. 13-14
Hand. 2-190 Hand. 2-190 (PDF)
Doc. K. 50-1608/7
14/3/2002   Aanneming na amendering door commissie
20/2/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/34 2-82/34 (PDF)
20/2/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/34 2-82/34 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/3/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/3/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 133.
Doc. 2-1080/1 2-1080/1 (PDF)
25/3/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/5/2002   Inschrijving op agenda
23/5/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1080/4 2-1080/4 (PDF)
23/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-205 Hand. 2-205 (PDF)
23/5/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-205 Hand. 2-205 (PDF)
23/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-6/o1) Hand. 2-206 Hand. 2-206 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/3/2002   Verzending naar commissie
7/5/2002   Inschrijving op agenda
7/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet, Christine Cornet d'Elzius
7/5/2002   Bespreking
7/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
7/5/2002   Aanneming zonder amendering
7/5/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1080/3 2-1080/3 (PDF)
23/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/6/2002   Bekrachtiging en afkondiging
28/8/2002   Bekendmaking (37850-37851)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/3/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/5/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/5/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/3/2002 10 25/3/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 133.
Onderzoekstermijn (S1) 26/3/2002 45 27/5/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/2002 28/8/2002, blz 37850-37851