S. 7-169 Dossierfiche K. 55-1445

Ontwerp tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt
Bert Anciaux    Philippe Courard    Sabine de Bethune   

herziening van de grondwet
integratie van gehandicapten
rechten van het individu
faciliteiten voor gehandicapten
gehandicapte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-169/1 7-169/1 (PDF) Voorstel tot herziening 22/6/2020
7-169/2 7-169/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/6/2020
7-169/3 7-169/3 (PDF) Hoorzittingen en schriftelijke adviezen 26/6/2020
7-169/4 7-169/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/6/2020
7-169/5 7-169/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/7/2020
K. 55-1445/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2020
K. 55-1445/2 Verslag namens de commissie 4/3/2021
K. 55-1445/3 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2021
K. 55-1445/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/2021
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/6/2020   Indiening Doc. 7-169/1 7-169/1 (PDF)
22/6/2020   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/7/2020   Inschrijving op agenda
10/7/2020   Algemene bespreking Hand. 7-12 Hand. 7-12 (PDF)
10/7/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o13) Hand. 7-12 Hand. 7-12 (PDF)
Doc. 7-169/5 7-169/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/6/2020   Verzending naar commissie
26/6/2020   Inschrijving op agenda
26/6/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Julien Uyttendaele
26/6/2020   Bespreking Doc. 7-169/3 7-169/3 (PDF)
26/6/2020   Stemming over het geheel: aangenomen (+11/-0/o3) Doc. 7-169/4 7-169/4 (PDF)
26/6/2020   Aanneming zonder amendering
Het voorstel tot herziening van de Grondwet nr. 7-169/1 is aangenomen met 11 stemmen bij 3 onthoudingen. Door de goedkeuring van dit voorstel zijn de voorstellen nrs. 7-13/1, 7-116/1 en 7-121/1 zonder voorwerp geworden.
26/6/2020   Vertrouwen rapporteur
Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van het verslag.
Doc. 7-169/2 7-169/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/7/2020   Overzending Doc. K. 55-1445/1
4/3/2021   Aanneming in commissie (ongewijzigd)
zie ook 55-939 site Kamer (vervalt)
Doc. K. 55-1445/2
11/3/2021   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, pp. 57-77
11/3/2021   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o21)
Integraal verslag nr. 92, pp. 85-86
Doc. K. 55-1445/4
11/3/2021   Aanneming zonder amendering
11/3/2021   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/3/2021   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2021   Bekendmaking (29539)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2020
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/6/2020
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/3/2021
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/3/2021 30/3/2021, blz 29539