S. 3-1507 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen
Olga Zrihen    Pierre Galand   

ontwikkelingshulp
Internationaal Muntfonds
motie van het Parlement
vermindering van de schuld
ontwikkelingsland
minder ontwikkeld land
Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling
financiŽle hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1507/1 3-1507/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/1/2006
3-1507/3 3-1507/3 (PDF) Advies uitgebracht door de bijzondere commissie 16/10/2006
3-1507/4 3-1507/4 (PDF) Amendementen 20/3/2007
3-1507/5 3-1507/5 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2007
3-1507/6 3-1507/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2006   Indiening Doc. 3-1507/1 3-1507/1 (PDF)
19/1/2006   Inoverwegingneming
19/1/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-0/o29) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/1/2006   Verzending naar commissie
24/1/2006   Inschrijving op agenda
24/1/2006   Interne adviesaanvraag: Bijzondere commissie "Globalisering"
24/1/2006   Verzending naar commissie voor advies: Bijzondere commissie "Globalisering"
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
27/3/2007   Bespreking
27/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-4/o1)
27/3/2007   Aanneming na amendering
27/3/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1507/5 3-1507/5 (PDF)
  Commissie voor advies: Bijzondere commissie "Globalisering"
24/1/2006   Verzending naar commissie voor advies
16/10/2006   Inschrijving op agenda
16/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
16/10/2006   Bespreking
16/10/2006   Uitbrengen advies
het advies is aangenomen met 5 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 3-1507/3 3-1507/3 (PDF)
16/10/2006   Goedkeuring verslag
vertrouwen aan de rapporteur
16/10/2006   Einde behandeling
29/3/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van FinanciŽn Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/3/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 27/3/2007
Commissie voor advies: Bijzondere commissie "Globalisering"
Behandeling beŽindigd 16/10/2006