Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6714

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 2 februari 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen

consultatieve bevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

2/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
11/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6701
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6702
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6703
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6704
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6705
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6722

Vraag nr. 4-6714 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, geldt er een wettelijk quotum wat de samenstelling van de federale adviesorganen betreft. Die adviesorganen mogen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht bestaan. Bij niet vervulling van die voorwaarde kan het orgaan in kwestie geen geldig advies meer uitbrengen. Bovenvermelde wet laat in artikel 2bis evenwel een afwijking door de Ministerraad toe als de voogdijminister van het orgaan de onmogelijkheid om de quota na te leven laat weten aan de minister die bevoegd is voor het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen en die onmogelijkheid motiveert .

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Welke adviesorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2. Wat is anno 2010 de samenstelling van elk van die adviesorganen, rekening houdende met het aantal mannen en vrouwen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

3. Voor welke adviesorganen werd op basis van bovenvermeld artikel 2bis een uitzondering gevraagd en wanneer?

Antwoord ontvangen op 11 maart 2010 :

Wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De eerste kolom is een antwoord op vraag 1.

De tweede en derde kolom is een antwoord op vraag 2.

De vierde en vijfde kolom is een antwoord op vraag 3.


Aantaal mannen

Aantaal vrouwen

Afwijking

Datum+motivatie

1. Raad voor de Intellectuele Eigendom.NEE


Totaal

45

37Voorzitterschap

1

1Effectieve leden

23

17Plaatsvervangende leden

21

192. Commissie tot Erkenning van de Gemachtigden inzake UitvindingsoctrooienNEE


Totaal

9

7Voorzitterschap

-

2Effectieve leden

9

5Plaatsvervangende leden

-

-3. Raad voor het KwekersrechtNEE


Totaal

12

6Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

12

6Plaatsvervangende leden

-

-4. Commissie voor de Gedwongen LicentiesNEE


Totaal

5

3Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

5

3Plaatsvervangende leden

-

-

5. Raadgevende Commissie van de betrokken milieus inzake de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.NEE


Totaal

21

8Voorzitterschap

Een vertegen-woordiger van de Minister

-Effectieve leden

21

8Plaatsvervangende leden

-

-6. Raadgevende Commissie van de betrokken milieus inzake de vergoeding voor reprografieNEE


Totaal

25

12Voorzitterschap

Een vertegenwoordiger van de Minister

-Effectieve leden

25

12Plaatsvervangede leden

-

-7. Wetenschappelijk Comité voor de Nationale RekeningenJA

ministerraad van 17 maart 2006

Totaal

13

6Voorzitterschap

1

-Effectieve e leden

7

4Plaatsvervangende leden

5

28. Wetenschappelijk Comité voor de Economische BegrotingJA

ministerraad van 17 maart 2006

Totaal

11

8Voorzitterschap

1

-Effectieve leden

10

8Plaatsvervangende leden

-

-9. Wetenschappelijk Comité voor de prijsobservatie en –analyseJA

Gevraagd op 18 mei 2009

Totaal

10

2Voorzitterschap

1

-Effectieve leden

9

2Plaatsvervangende leden

-

-10. Hoge Raad voor Normalisatie (HRN)

Totaal

18

11Voorzitterschap

1

-Effectieve leden

9

5Plaatsvervangende leden

8

611. Hoge Raad voor de StatistiekNEE


Totaal

29

17Voorzitterschap

-

1Effectieve leden

29

16Plaatsvervangende leden

-

-12. Stuurcomité A350 XWBNEE

Gelet op de zeer gespecialiseerde materie uit een hoogtechnologische sector, is een evenwichtige vrouwelijke aanwezigheid moeilijk te realiseren.

Totaal

12

2Voorzitterschap

1

1Effectieve leden

11

1Plaatsvervangende leden

-

-13. Nationale Raad voor Accreditatie en CertificatieNEE


Totaal

45

31Voorzitterschap

1

-Effectieve leden

25

13Plaatsvervangende leden

19

1814. Technische Commissie voor de BouwNEE


Totaal

33

18Voorzitterschap

1

-Effectieve leden

16

9Plaatsvervangende leden

16

9

15. Raad voor het VerbruikNEE


Totaal

32

20Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

17

9Plaatsvervangende leden

15

1116. Commissie voor Onrechtmatige BedingenNEE


Totaal

18

14Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

10

6Plaatsvervangende leden

8

817. Nationale Raad voor de CoöperatieNEE


Totaal

22

14Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

12

6Plaatsvervangende leden

10

818. Begeleidingscomité bij het Fonds ter Bestrijding van Overmatige SchuldenlastNEE


Totaal

7

4Voorzitterschap

1

-Effectieve leden

6

4Plaatsvervangende leden

19. Commissie tot Regeling der PrijzenNEE


Totaal

44

39Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

44

39Plaatsvervangende leden

20. Prijzencommissie voor de Farmaceutische SpecialiteitenNEE


Totaal

25

13Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

25

13Plaatsvervangende leden

-

-21. Coördinatiecommissie van de Kruispuntbank van OndernemingenNEE


Totaal

25

5Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

13

2Plaatsvervangende leden

12

322. Comité belast met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van OndernemingenNEE


Totaal

18

6Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

11

1Plaatsvervangende leden

7

523. Raad voor de Nijverheids-compensatiesNEE


Totaal

10

2Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

10

2Plaatsvervangende leden

-

-24. Opvolgingscomité AIRBUS A380NEE

Gelet op de zeer gespecialiseerde materie uit een hoogtechnologische sector, is een evenwichtige vrouwelijke aanwezigheid moeilijk te realiseren.

Totaal

7

1Voorzitterschap

-

-Effectieve leden

7

1Plaatsvervangende leden

25. Commissie voor Milieuetikettering en Milieureclame (pro memorie- is niet actief)

Wat beftref Fedict

1. Onder Fedict – de Federale Overheidsdienst voor Communicatie- en Informatietechnologie – ressorteren geen adviesorganen.

2. Deze vraag is niet van toepassing.

3. Deze vraag is niet van toepassing.