S. 3-254 Dossierfiche                  

De betrekkingen van België met Centraal-Afrika : Democratische Republiek Congo
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

ontwikkelingshulp
Democratische Republiek Congo
Midden-Afrika
maatschappelijk of themadebat
bilaterale hulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-254/1 3-254/1 (PDF) Verslag namens de commissie 18/5/2004
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2003   Indiening
15/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Algemene bespreking Hand. 3-65 Hand. 3-65 (PDF)
24/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o11) Hand. 3-66 Hand. 3-66 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/10/2003   Verzending naar commissie
15/10/2003   Inschrijving op agenda
15/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Pierre Galand
15/10/2003   Regeling der werkzaamheden
22/10/2003   Inschrijving op agenda
22/10/2003   Onderhoud
met de heer Gaetan Kakudji, ondervoorzitter van de Senaat van de DRC
22/10/2003   Gedachtewisseling
23/10/2003   Inschrijving op agenda
23/10/2003   Onderhoud
met een Congolese parlementaire delegatie, onder leiding van de heer Olivier Kamitatu Etsu, voorzitter van de Nationale Assemblée van de Democratische Republiek van Congo
23/10/2003   Gedachtewisseling
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Hoorzitting met de heer Wamu Oyatambwe, verantwoordelijke Opvoeding bij ACODEV en vorser bij de Brussels centre of African Studies (BCAS) van de Vrije Universiteit Brussel
10/12/2003   Gedachtewisseling
11/12/2003   Inschrijving op agenda
11/12/2003   Onderhoud
met de heer Katalay Muleli Sangol, senator, voorzitter van de Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC)
6/1/2004   Inschrijving op agenda
6/1/2004   Uiteenzetting door Prof. Filip Reyntjens, UA
6/1/2004   Uiteenzetting door de heer A. De Decker, voorzitter van de Senaat
over zijn recente reis naar DRC
6/1/2004   Hoorzitting - mevrouw Montserrat Carreras, Relations Extérieures, Amnesty International Belgium; - de heer Thierry Dethier, Projets Afrique Centrale & Urgences, Oxfam Solidarité; - de heer Marc-Olivier Herman, dienst Politiek en Communicatie, Broederlijk
6/1/2004   Gedachtewisseling
7/1/2004   Inschrijving op agenda
7/1/2004   Hoorzitting met Congolese en Centraal-Afrikaanse verenigingen : de heer Pambu Kita-Phambu van het Comité pour la reconstruction du Congo; de heer Luc Mubikangiey van de Fédération des Congolais de Belgique; mevrouw Louise Ngandu van de Union des femmes
7/1/2004   Gedachtewisseling
8/1/2004   Inschrijving op agenda
8/1/2004   Hoorzitting met mevrouw Colette Braeckman, journaliste ("Le Soir").
8/1/2004   Gedachtewisseling
13/1/2004   Inschrijving op agenda
13/1/2004   Hoorzitting met de heer Guido Gryseels, directeur van het Afrikamuseum
13/1/2004   Gedachtewisseling
13/1/2004   Hoorzitting met de heer Peter Verlinden, journalist (VRT)
13/1/2004   Gedachtewisseling
14/1/2004   Inschrijving op agenda
14/1/2004   Onderhoud met Z.E. de heer Jean-Pierre Mutamba Tshampanja
ambassadeur van de Democratische Republiek Congo
14/1/2004   Gedachtewisseling
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Hoorzitting met de heer Justin Bomboko, gewezen minister van Buitenlandse Zaken van Congo
27/1/2004   Hoorzitting met mevrouw Marie-France Cros, journaliste (La Libre Belgique)
27/1/2004   Gedachtewisseling
27/1/2004   Hoorzitting met de heer Guy Poppe, journalist (radionieuws, VRT)
27/1/2004   Gedachtewisseling
3/2/2004   Inschrijving op agenda
3/2/2004   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de VBO : - de heer Tony Vandeputte, afgevaardigd bestuurder - de heer Baudouin Velge, directeur van het economisch departement - mevrouw Elisabeth Wandeler, adviseur bij het Europees en internationaal departement
3/2/2004   Gedachtewisseling
5/2/2004   Inschrijving op agenda
5/2/2004   Hoorzitting met - de heer A. Theodorakis, adviseur hors classe en de heer A. Christiansen, hoofd van de desk Centraal-Afrika, van het DG Ontwikkeling van de Europese Commissie - de heer Prosper Sendwe, auteur van "La loi fondamentale belge du 19 mai 196
5/2/2004   Gedachtewisseling
1/3/2004   Inschrijving op agenda
1/3/2004   Hoorzitting met de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
1/3/2004   Gedachtewisseling
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Regeling der werkzaamheden
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Bespreking van een ontwerp van aanbevelingen
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Niet behandeld
4/5/2004   Inschrijving op agenda
4/5/2004   Bespreking van een ontwerp van aanbevelingen
4/5/2004   De aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (9 stemmen)
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Niet behandeld
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Goedkeuring verslag
8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 3-254/1 3-254/1 (PDF)
24/6/2004   Mededeling aan bestemmeling(en)
Zij zullen worden meegedeeld aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de minister van Landsverdediging en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/6/2004, 24/6/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beëindigd 15/10/2003, 22/10/2003, 23/10/2003, 10/12/2003, 6/1/2004, 7/1/2004, 8/1/2004, 13/1/2004, 14/1/2004, 27/1/2004, 3/2/2004, 5/2/2004, 1/3/2004, 23/3/2004, 18/5/2004