S. 4-1111 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence)
Marleen Temmerman    François Roelants du Vivier    Sabine de Bethune    Paul Wille    Anne-Marie Lizin    Josy Dubié    Patrik Vankrunkelsven    Olga Zrihen    Philippe Mahoux   

non-proliferatie van kernwapens
ontwapening
NAVO
motie van het Parlement
raketafweer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1111/1 4-1111/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/1/2009
4-1111/2 4-1111/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/1/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/1/2009   Indiening Doc. 4-1111/1 4-1111/1 (PDF)
15/1/2009   Inoverwegingneming
15/1/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/1/2009   Inschrijving op agenda
29/1/2009   Algemene bespreking Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o8) Hand. 4-61 Hand. 4-61 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/1/2009   Verzending naar commissie
20/1/2009   Inschrijving op agenda
20/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
20/1/2009   Bespreking
20/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/1/2009   Aanneming zonder amendering
20/1/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1111/2 4-1111/2 (PDF)
29/1/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van Landsverdediging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/1/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/1/2009

Kruispuntbank van de wetgeving