S. 3-1439 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt
Fatma Pehlivan   

arbeidsmarkt
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijkheid van beloning
gelijke behandeling
participatie van vrouwen
vrouwenarbeid
begrotingsfonds
verslag over de werkzaamheden
steun aan ondernemingen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1439/1 3-1439/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/11/2005
3-1439/2 3-1439/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 14/12/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2005   Indiening Doc. 3-1439/1 3-1439/1 (PDF)
24/11/2005   Inoverwegingneming
24/11/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/1/2007   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/11/2005   Verzending naar commissie
1/2/2006   Inschrijving op agenda
1/2/2006   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke, Jean Cornil
17/1/2007   Bespreking
31/1/2007   Inschrijving op agenda
31/1/2007   Bespreking
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Bespreking
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Niet behandeld
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
1/2/2006   Verzending naar commissie voor advies
1/2/2006   Inschrijving op agenda
1/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
1/2/2006   Hoorzitting met mevrouw Fatima Yassir, medewerkster Beleidscel werk van de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk en Informatisering
1/2/2006   Hoorzitting met mevrouw Sandrine Debunne, consultante inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen voor de beleidscel van de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
1/2/2006   Gedachtewisseling
22/2/2006   Inschrijving op agenda
22/2/2006   Hoorzitting met de heer Tom Vandenbrande, medewerker van het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA)
22/2/2006   Hoorzitting met mevrouw Karen Geurts, medewerkster Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, redactrice van het genderzakboekje "Zij en hij op de arbeidsmarkt 2005"
22/2/2006   Gedachtewisseling
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
22/3/2006   Hoorzitting met mevrouw A. Cornet, professor, HEC-Ecole de gestion de l'ULG, responsable Unité de recherches EgiD (Etudes sur le genre et la diversité en gestion)
22/3/2006   Gedachtewisseling
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Olga Zrihen
17/5/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
17/5/2006   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (NAR)
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
21/6/2006   Beslissing om bijkomende hoorzittingen te organiseren
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Hoorzitting met mevrouw Sile O'Dorchai en mevrouw Salimata Sissoko, onderzoekers bij het département d'économie du travail et de l'emploi, ULB
28/6/2006   Hoorzitting met mevrouw Van Varenbergh, Raad van gelijke kansen voor vrouwen en mannen
28/6/2006   Hoorzitting met mevrouw De Vos en mevrouw Peemans van het Comité de liaison des femmes
28/6/2006   Gedachtewisseling
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Regeling der werkzaamheden
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Niet behandeld
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Aanneming van het advies
het advies is eenparig aangenomen (11 stemmen)
14/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1439/2 3-1439/2 (PDF)
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 17/1/2007, 31/1/2007, 7/2/2007, 28/3/2007
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 1/2/2006, 22/2/2006, 22/3/2006, 17/5/2006, 21/6/2006, 28/6/2006, 4/7/2006, 22/11/2006, 29/11/2006, 6/12/2006, 14/12/2006