Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3599

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 23 juni 2009

aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn

Mariene milieu - Vervuiling door plastic - Fiscale maatregelen

marien milieu
kunststof
vervuiling van de zee
milieuheffing
plastic afval

Chronologie

23/6/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009)
26/6/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3598
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-964

Vraag nr. 4-3599 d.d. 23 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent publiceerde het United Nations Environment Programme (UNEP) een rapport met betrekking tot de vervuiling van het mariene milieu.

Uit dit rapport blijkt duidelijk dat sigaretten en licht plastic de voornaamste bronnen van vervuiling zijn. Vooral de lange periode die nodig is voor het milieu om plastic af te breken is problematisch.

In BelgiŽ werden reeds enkele maatregelen genomen om de vervuiling door licht plastic te verminderen. Zo werd met de programmawet van 27 april 2007 een taks op plastic zakken ingevoerd. Ook de staatssecretaris voor Mobiliteit, tevens bevoegd voor de Noordzee, nam zeer recent een uitstekende maatregel om het zwerfafval dat vissers ophalen tijdens het vissen in te zamelen.

Verschillende andere landen namen in het verleden maatregelen om de vervuiling door licht plastic tegen te gaan. Ierland, Denemarken en Nederland hanteren ook een verpakkingsbelasting zoals in BelgiŽ. Door de heffing in Denemarken zou het verbruik van plastic zakken met 66†% gedaald zijn.

Frankrijk en Spanje werken momenteel aan een verbod. Ook andere niet-Europese landen, zoals India, Bangladesh, Rwanda, Eritrea, Tanzania, Zuid-Afrika, China en Uganda zijn voorlopers op dit vlak en hebben een verbod op plastic zakken ingevoerd. In China zou een verbod naast 40 miljard plastic zakken ook 1,6 miljoen ton olie besparen. Ook de Australische regering heeft haar wenst uitgedrukt om dit jaar nog een verbod in te voeren.

BelgiŽ kan en moet meer doen om het milieu te beschermen. We zijn het aan onze volgende generaties verplicht.

Om voorgaande redenen had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1) Wat is de opbrengst van de taks op de wegwerptassen die volgens de voornoemde programmawet 3 euro per kilo zou bedragen? Wat is de impact van deze heffing op het verbruik van plastic zakken in BelgiŽ? In Ierland zou er een heffing bestaan van 15 eurocent per zak en bedraagt de opbrengst 10 miljoen euro per jaar.

2) Wat is uw standpunt met betrekking tot het UNEP rapport en een verbod op het verbruik van plastic zakken? Is een dergelijk verbod mogelijk in het kader van de Europese regelgeving? Staat de richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval een dergelijk verbod in de weg? Zo ja, binnen welk kader werken Frankrijk en Spanje aan een dergelijk verbod?

3) Er bestaan ook zogenaamde bio-afbreekbare zakken. Kunnen dergelijke zakken een alternatief vormen voor de plastic zakken? Indien ja, welke maatregelen kunnen er worden genomen om het verbruik van dit milieuvriendelijk alternatief te stimuleren? Zijn er maatregelen voorzien?

4) China en Tanzania leggen ook strikte beperkingen op aan de producenten van plastic zakken. Is een dergelijke maatregel ook denkbaar in BelgiŽ?

Antwoord ontvangen op 26 juni 2009 :

Hierbij heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat terzake voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën zal worden verstrekt door de vice-eerste minister en minister van Financiën.