S. 2-1445 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen
Sabine de Bethune   

Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
gelijke behandeling van man en vrouw
rechter
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1445/1 2-1445/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/1/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2003   Indiening Doc. 2-1445/1 2-1445/1 (PDF)
30/1/2003   Inoverwegingneming
30/1/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
30/1/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving