S. 2-507 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Israëlisch-Palestijnse kwestie
Michiel Maertens    Marie Nagy    Josy Dubié    Patrik Vankrunkelsven    Anne-Marie Lizin    Marie-José Laloy    Louis Siquet    Paul Galand    Philippe Mahoux   

vluchteling
motie van het Parlement
Palestijnse kwestie
VN-resolutie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-507/1 2-507/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/7/2000
2-507/2 2-507/2 (PDF) Amendementen 14/11/2000
2-507/3 2-507/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/11/2000
2-507/4 2-507/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 14/11/2000
2-507/5 2-507/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/11/2000
2-507/6 2-507/6 (PDF) Amendementen ingediend na de terugzending naar de commissie 30/11/2000
2-507/7 2-507/7 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 12/12/2000
2-507/8 2-507/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 12/12/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/7/2000   Indiening Doc. 2-507/1 2-507/1 (PDF)
12/10/2000   Inoverwegingneming
12/10/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/11/2000   Inschrijving op agenda
23/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-79 Hand. 2-79 (PDF)
23/11/2000   Amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 2-507/5 2-507/5 (PDF)
23/11/2000   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/11/2000   Inschrijving op agenda
30/11/2000   Amendementen ingediend na terugzending naar de commissie Doc. 2-507/6 2-507/6 (PDF)
7/12/2000   Inschrijving op agenda
14/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-84 Hand. 2-84 (PDF)
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o7) Hand. 2-84 Hand. 2-84 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/10/2000   Verzending naar commissie
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
24/10/2000   Bespreking uitgesteld
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif, Marie-José Laloy
7/11/2000   Bespreking
14/11/2000   Inschrijving op agenda
14/11/2000   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
14/11/2000   Bespreking
14/11/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0) Doc. 2-507/4 2-507/4 (PDF)
14/11/2000   Aanneming na amendering door commissie
14/11/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-507/3 2-507/3 (PDF)
14/11/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-507/4 2-507/4 (PDF)
23/11/2000   Terugzending naar commissie
29/11/2000   Inschrijving op agenda
29/11/2000   Bespreking van de amendementen
30/11/2000   Inschrijving op agenda
30/11/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o4)
30/11/2000   Aanneming na amendering
12/12/2000   Inschrijving op agenda
12/12/2000   Goedkeuring verslag
eenparig (10 stemmen)
Doc. 2-507/7 2-507/7 (PDF)
12/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-507/8 2-507/8 (PDF)
14/12/2000   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/11/2000, 14/12/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 24/10/2000, 7/11/2000, 14/11/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 30/11/2000, 12/12/2000