S. 6-339 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 7bis van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet
Sabine de Bethune    Christine Defraigne   

herziening van de grondwet
welzijn van dieren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-339/1 6-339/1 (PDF) Herziening van de grondwet 25/4/2017
6-339/2 6-339/2 (PDF) Amendementen 14/6/2018
6-339/3 6-339/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2017   Indiening Doc. 6-339/1 6-339/1 (PDF)
25/4/2017   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/4/2017   Verzending naar commissie
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Petra De Sutter
15/1/2018   Inleidende uiteenzetting door Sabine de Bethune en Christine Defraigne
15/1/2018   Bespreking
2/2/2018   Inschrijving op agenda
2/2/2018   Regeling der werkzaamheden
5/3/2018   Inschrijving op agenda
5/3/2018   Hoorzitting met prof. dr. Nicolas Bonbled, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Université catholique de Louvain
5/3/2018   Hoorzitting met prof. dr. Marc Uyttendaele, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Université Libre de Bruxelles
5/3/2018   Hoorzitting met prof. dr. Geert Van Hoorick, hoofddocent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent
5/3/2018   Gedachtewisseling
19/3/2018   Inschrijving op agenda
19/3/2018   Hoorzitting met prof. dr. Tom Beckers, hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven
19/3/2018   Hoorzitting met prof. dr. Vinciane Despret, hoogleraar aan de Faculteit Wijsbegeerte en Letteren, Vakgroep Wijsbegeerte, Universiteit Luik
19/3/2018   Hoorzitting met de heer Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA
19/3/2018   Hoorzitting met prof. dr. Marc Vandenheede, hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Luik
19/3/2018   Hoorzitting met mevrouw Janneke Vink, LL.M., PhD Candidate on Animals and Liberal Democracy, Department of Jurisprudence, Institute for the Interdisciplinary Study of Law, Universiteit Leiden
19/3/2018   Gedachtewisseling
20/4/2018   Inschrijving op agenda
20/4/2018   Hoorzitting met prof. dr. Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent
20/4/2018   Hoorzitting met prof. dr. Christel Moons, docente Toegepaste Ethologie en Dierenwelzijn, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent
4/5/2018   Inschrijving op agenda
4/5/2018   Hoorzitting met de heer Vincent Chapaux, Research Manager, Maison des Sciences Humaines (MSH), ULB, Research Fellow, Centre de droit international, ULB
4/5/2018   Hoorzitting met mevrouw Claire Diederich, Voorzitster van de Conseil wallon du Bien-Être animal
4/5/2018   Hoorzitting met de heer Damien Winandy, Directeur, Direction de la Qualité, Département du Développement, Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Waalse overheidsdienst
4/5/2018   Hoorzitting met de heer Peter Van Bossuyt, Directeur Boerenbond
4/5/2018   Hoorzitting met de heer Hendrik Vandamme, Voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat
14/5/2018   Inschrijving op agenda
14/5/2018   Hoorzitting met de heer Jean-Marc Montegnies, voorzitter van de vzw "Animaux en péril"
14/5/2018   Hoorzitting met mevrouw Anne-Sophie Janssens, juridisch adviseur, Fédération wallonne de l'Agriculture
11/3/2019   Inschrijving op agenda
11/3/2019   Lezing van het ontwerpverslag van de hoorzittingen
11/3/2019   Goedkeuring van het verslag van de hoorzittingen
(eenparig [11 stemmen])
Doc. 6-339/3 6-339/3 (PDF)
11/3/2019   Einde behandeling
11/3/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 15/1/2018, 2/2/2018, 5/3/2018, 19/3/2018, 20/4/2018, 4/5/2018, 14/5/2018