S. 2-120 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State
Sabine de Bethune    Mimi Kestelijn-Sierens    Meryem Kašar    Magdeleine Willame-Boonen   

gelijke behandeling
wetsontwerp
wetsvoorstel
impactonderzoek
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-120/1 2-120/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/10/1999
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/1999   Indiening Doc. 2-120/1 2-120/1 (PDF)
18/11/1999   Inoverwegingneming
18/11/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/11/1999   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Malcorps
28/3/2001   Inschrijving op agenda
28/3/2001   Niet behandeld
18/4/2001   Inschrijving op agenda
18/4/2001   Niet behandeld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 26/1/2000

Kruispuntbank van de wetgeving