S. 1-520 Dossierfiche K. 49-346

Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten
Louis Vanvelthoven   Myriam Vanlerberghe   Rony Cuyt  

reclame
tabak
nicotineverslaving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-346/1 Wetsvoorstel 21/12/1995
K. 49-346/2 Amendementen 29/5/1996
K. 49-346/3 Amendementen 5/6/1996
K. 49-346/4 Verslag namens de commissie 18/6/1996
K. 49-346/5 Tekst aangenomen door de commissie 18/6/1996
K. 49-346/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 26/11/1996
K. 49-346/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 17/12/1996
K. 49-346/8 Aanvullend verslag 24/12/1996
K. 49-346/9 Tekst aangenomen door de commissie 24/12/1996
K. 49-346/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/1/1997
1-520/1 1-520/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/1/1997
1-520/2 1-520/2 (PDF) Amendementen 3/2/1997
1-520/3 1-520/3 (PDF) Amendement 4/2/1997
1-520/4 1-520/4 (PDF) Amendementen 14/2/1997
1-520/5 1-520/5 (PDF) Amendement 17/2/1997
1-520/6 1-520/6 (PDF) Amendement 19/2/1997
1-520/7 1-520/7 (PDF) Amendementen 19/2/1997
1-520/8 1-520/8 (PDF) Amendementen 26/2/1997
1-520/9 1-520/9 (PDF) Amendement 10/3/1997
1-520/10 1-520/10 (PDF) Advies van de Raad van State 1/9/1997
1-520/11 1-520/11 (PDF) Amendementen 8/10/1997
1-520/12 1-520/12 (PDF) Advies 9/10/1997
1-520/13 1-520/13 (PDF) Amendement 15/10/1997
1-520/14 1-520/14 (PDF) Verslag namens de commissie 23/10/1997
1-520/15 1-520/15 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/10/1997
1-520/16 1-520/16 (PDF) Voorstel van beslissing om niet te amenderen 23/10/1997
1-520/17 1-520/17 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/10/1997
1-520/18 1-520/18 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 7/11/1997
1-520/19 1-520/19 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/11/1997
1-520/20 1-520/20 (PDF) Amendementen 20/11/1997
1-520/21 1-520/21 (PDF) Aanvullend verslag 24/11/1997
1-520/22 1-520/22 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 24/11/1997
1-520/23 1-520/23 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag 26/11/1997
1-520/24 1-520/24 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag 27/11/1997
1-520/25 1-520/25 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/11/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
21/12/1995   Indiening voorstel Doc. K. 49-346/1
11/1/1996   Inoverwegingneming
8/1/1997   Bespreking
9/1/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Doc. K. 49-346/10
9/1/1997   Aanneming na amendering
10/1/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-520/1 1-520/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
23/1/1997   Uitoefening evocatierecht
23/1/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
23/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
23/1/1997   Verzending naar commissie voor advies: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/3/1997   Externe adviesaanvraag: Raad van State
in verband met amendement nr. 32
1/9/1997   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-520/10 1-520/10 (PDF)
23/10/1997   Vernummering
23/10/1997   Amendement: Am. 39 Doc. 1-520/17 1-520/17 (PDF)
23/10/1997   Voorstel van beslissing om niet te amenderen
van de heer Wim Verreycken
Doc. 1-520/16 1-520/16 (PDF)
6/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
7/11/1997   Amendement: Am. 40 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 41 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 42 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 43 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 44 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 45 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 46 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
7/11/1997   Amendement: Am. 47 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
12/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
12/11/1997   Amendement: Am. 48 Doc. 1-520/19 1-520/19 (PDF)
12/11/1997   Amendement: Am. 49 Doc. 1-520/19 1-520/19 (PDF)
12/11/1997   Algemene bespreking Hand. 1-138 Hand. 1-138 (PDF)
12/11/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-138 Hand. 1-138 (PDF)
13/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
13/11/1997   Herverzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
26/11/1997   Amendement: Am. 53 Doc. 1-520/23 1-520/23 (PDF)
26/11/1997   Amendement: Am. 54 Doc. 1-520/23 1-520/23 (PDF)
26/11/1997   Amendement: Am. 55 Doc. 1-520/23 1-520/23 (PDF)
26/11/1997   Amendement: Am. 56 Doc. 1-520/23 1-520/23 (PDF)
26/11/1997   Amendement: Am. 57 Doc. 1-520/23 1-520/23 (PDF)
26/11/1997   Amendement: Am. 58 Doc. 1-520/23 1-520/23 (PDF)
27/11/1997   Algemene bespreking Hand. 1-143 Hand. 1-143 (PDF)
27/11/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-143 Hand. 1-143 (PDF)
27/11/1997   Verwerping voorstel beslissing om niet te amenderen
27/11/1997   Amendement: Am. 59 Doc. 1-520/24 1-520/24 (PDF)
27/11/1997   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 1-143 Hand. 1-143 (PDF)
  Commissie voor advies
23/1/1997   Verzending naar commissie voor advies
4/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Van der Wildt, Francy - Charlier, Philippe
4/2/1997   Hoorzitting
de h. N. Vits, directuer-generaal van de Belgisch-Luxemburgse Federatie der tabakverwerkdende industrieŽn; deh. R. Torck, afgevaardigde bestuurder van Tabacofina-Vander Elst N.V.; dhr. J. Dekens, voorzitter van de Koninklijke Automobielclub van BelgiŽ; de
18/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1997   Hoorzitting
R. Collignon, minister-president van de Waalse regering, de h. J. Moxhet, bestendig afgevaardigde van de provincie Luik, de h. A Maes, secretaris-generaal van de Intercommunale van het circuit van Spa-Franchorchamps; de h. S. Schepers, senior vennoot
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Hoorzitting
met mevr. S. De Smedt, Afgevaardigd bestuurder van de Stichting voor Kunstpromotie
19/2/1997   Bespreking
26/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/2/1997   De commissie wenst advies RvS
over de amendementen nrs. 15 en 16
11/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1997   Bespreking
12/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1997   Bespreking
7/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
7/10/1997   Onderzoek van het advies van de Raad van State.
7/10/1997   Bespreking
Einde van de bespreking.
9/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
9/10/1997   Uitbrengen advies
Het verslag van mevr. Van der Wildt en de h. Ph. Charlier is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-520/12 1-520/12 (PDF)
27/11/1997   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/1/1997   Verzending naar commissie
3/2/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-520/2 1-520/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-520/2 1-520/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-520/2 1-520/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-520/2 1-520/2 (PDF)
3/2/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-520/2 1-520/2 (PDF)
4/2/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-520/3 1-520/3 (PDF)
14/2/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-520/4 1-520/4 (PDF)
14/2/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-520/4 1-520/4 (PDF)
14/2/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-520/4 1-520/4 (PDF)
14/2/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-520/4 1-520/4 (PDF)
14/2/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-520/4 1-520/4 (PDF)
14/2/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-520/4 1-520/4 (PDF)
14/2/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-520/4 1-520/4 (PDF)
17/2/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-520/5 1-520/5 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-520/6 1-520/6 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 25 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 26 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 27 Doc. 1-520/7 1-520/7 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 28 Doc. 1-520/8 1-520/8 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 29 Doc. 1-520/8 1-520/8 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 30 Doc. 1-520/8 1-520/8 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 31 Doc. 1-520/8 1-520/8 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 32 Doc. 1-520/8 1-520/8 (PDF)
26/2/1997   Amendement: Am. 33 Doc. 1-520/8 1-520/8 (PDF)
10/3/1997   Amendement: Am. 34 Doc. 1-520/9 1-520/9 (PDF)
15/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/4/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt, Andrťe Delcourt-PÍtre
15/4/1997   Hoorzitting Vertegenwoordigers van de Nationale Coalitie tegen Tabak : - dokter D. Vander Steichel (directeur van het Belgisch werk tegen kanker en woordvoerder van de Nationale Coalitie tegen Tabak)
29/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1997   Regeling der werkzaamheden
11/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/6/1997   Hoorzitting Vertegenwoordigers van het Centrum voor informatie en documentatie over tabak : - mevrouw Rousseau (vertegenwoordigster van het Centrum) - mevrouw Van Wetteren (uitbaatster van een krant
25/6/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/6/1997   Hoorzitting - professor M. Frydman (Universiteit van Bergen) - professor I. Pelc (Brugmanziekenhuis)
1/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1997   Hoorzitting Voortzetting van de hoorzitting met - professor M. Frydman (Universiteit van Bergen) - professor I. Pelc (Brugmanziekenhuis)
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Hoorzitting mevrouw Marleen Lambert van het CoŲrdinatiecomitť algemene tabakspreventie
De juridische situatie in de Verenigde Staten
15/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/7/1997   Hoorzitting de heer M. Michiels, directeur van het reclamebureau Quattro DMB & B
8/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/10/1997   Amendement: Am. 35 Doc. 1-520/11 1-520/11 (PDF)
8/10/1997   Amendement: Am. 36 Doc. 1-520/11 1-520/11 (PDF)
8/10/1997   Amendement: Am. 37 Doc. 1-520/11 1-520/11 (PDF)
8/10/1997   Bespreking
8/10/1997   Amendement: Am. 38 Doc. 1-520/13 1-520/13 (PDF)
15/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/10/1997   Bespreking
Bespreking van de amendementen
15/10/1997   Artikelsgewijze bespreking
15/10/1997   Artikelsgewijze bespreking
15/10/1997   Artikelsgewijze bespreking
15/10/1997   Artikelsgewijze bespreking
15/10/1997   Artikelsgewijze bespreking
15/10/1997   Artikelsgewijze bespreking
15/10/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-1/o4)
15/10/1997   Beslissing schriftelijk verslag
23/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/10/1997   Tekst aangenomen door de commissie
23/10/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
17/3/1997   Opschorting termijn
Aanvraag advies Raad van State
2/9/1997   Hervatting termijn
Ontvangst advies raad van State
13/11/1997   Herverzending naar commissie
13/11/1997   Amendement: Am. 39 Doc. 1-520/17 1-520/17 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 40 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 41 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 42 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 43 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 44 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 45 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 46 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 47 Doc. 1-520/18 1-520/18 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 48 Doc. 1-520/19 1-520/19 (PDF)
13/11/1997   Amendement: Am. 49 Doc. 1-520/19 1-520/19 (PDF)
20/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1997   Amendement: Am. 50 Doc. 1-520/20 1-520/20 (PDF)
20/11/1997   Amendement: Am. 51 Doc. 1-520/20 1-520/20 (PDF)
20/11/1997   Amendement: Am. 52 Doc. 1-520/20 1-520/20 (PDF)
20/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Francy Van der Wildt, Andrťe Delcourt-PÍtre
20/11/1997   Bespreking
20/11/1997   Artikelsgewijze bespreking
20/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-5/o2)
20/11/1997   Beslissing schriftelijk verslag
24/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1997   Tekst aangenomen door de commissie
Tekst aangenomen door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering
Doc. 1-520/22 1-520/22 (PDF)
24/11/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 1-520/21 1-520/21 (PDF)
27/11/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
11/2/1998   Bekendmaking (3737-3738)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 8/1/1997, 9/1/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 12/11/1997, 27/11/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/4/1997, 29/4/1997, 11/6/1997, 25/6/1997, 1/7/1997, 8/7/1997, 15/7/1997, 8/10/1997, 15/10/1997, 23/10/1997
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 19/2/1997, 11/3/1997, 12/3/1997, 7/10/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/11/1997, 24/11/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 11/1/1997 15 27/1/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 74 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 24/1/1997 60 18/4/1997
Opschorting termijn
Aanvraag advies Raad van State
Onderzoekstermijn (S1) 24/1/1997 17
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Onderzoekstermijn (S1) 24/1/1997 47 1/12/1997
Hervatting termijn
Ontvangst advies raad van State
Onderzoekstermijn (S1) 24/1/1997 17 22/10/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/12/1997 11/2/1998, blz 3737-3738