S. 2-1487 Dossierfiche                  

De akties van UNIFEM (United Nations Development Fund for Women).- Stand van zaken
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

positie van de vrouw
VN
mensenhandel
bestrijding van discriminatie
discriminatie op grond van geslacht
gelijke behandeling van man en vrouw
aids
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
seksueel geweld
rechten van de vrouw
Afghanistan
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1487/1 2-1487/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/1/2003   Indiening Doc. 2-1487/1 2-1487/1 (PDF)
21/1/2003   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
21/1/2003   Verzending naar commissie
21/1/2003   Inschrijving op agenda
21/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Meryem Kaçar
21/1/2003   Ontmoeting
met mevrouw Noeleen Heyzer, executive director van het United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
21/1/2003   Gedachtewisseling
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Regeling der werkzaamheden
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Aanneming van de aanbevelingen
eenparig (8 stemmen)
27/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1487/1 2-1487/1 (PDF)
27/3/2003   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 21/1/2003, 25/2/2003, 11/3/2003, 18/3/2003, 27/3/2003