S. 1-117 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Sabine de Bethune    Andrée Delcourt-Pêtre    Anne-Marie Lizin    Lisette Nelis-Van Liedekerke    Lydia Maximus    Jacqueline Mayence-Goossens    Martine Dardenne    Vera Dua   

parlementaire commissie
gelijke behandeling van man en vrouw
reglement van het parlement
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-117/1 1-117/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 6/10/1995
1-117/2 1-117/2 (PDF) Amendementen 7/11/1995
1-117/3 1-117/3 (PDF) Amendementen 14/11/1995
1-117/4 1-117/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/11/1995
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening Reglement
6/10/1995   Indiening voorstel Doc. 1-117/1 1-117/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
12/10/1995   Verzending naar Bureau
19/10/1995   Inschrijving op agenda bureau
19/10/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Mme Delcourt-Pêtre
7/11/1995   Indiening amendement 1
Ingediend door de heer Erdman
Doc. 1-117/2 1-117/2 (PDF)
14/11/1995   Indiening amendement 2
van de heer Erdman
Doc. 1-117/3 1-117/3 (PDF)
14/11/1995   Indiening amendement 3
Ingediend door mevrouw Delcourt-Pêtre
Doc. 1-117/3 1-117/3 (PDF)
16/11/1995   Artikelsgewijze bespreking
16/11/1995   Stemming over het geheel: geamendeerd
Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.
Doc. 1-117/4 1-117/4 (PDF)
23/11/1995   Einde behandeling
23/11/1995   Inschrijving op agenda plenaire
23/11/1995   Algemene bespreking Hand. 1-10 Hand. 1-10 (PDF)
23/11/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-10 Hand. 1-10 (PDF)
23/11/1995   Aanneming zonder amendering
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening Reglement Aangenomen 23/11/1995
Behandeling in Bureau
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving