S. 5-405 Dossierfiche K. 53-1513

Wetsontwerp houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling
Christine Defraigne    Martine Taelman    Guy Swennen    Inge Faes    Philippe Mahoux    Rik Torfs    Zakia Khattabi    Francis Delpérée   

mede-eigendom
vereffening van de boedel
burgerlijke rechtsvordering
eigendom van goederen
veiling
gerechtelijke expertise
rechter
notaris
boedelscheiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-405/1 5-405/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/10/2010
5-405/2 5-405/2 (PDF) Advies van de Raad van State 26/1/2011
5-405/3 5-405/3 (PDF) Amendementen 14/3/2011
5-405/4 5-405/4 (PDF) Amendementen 30/3/2011
5-405/5 5-405/5 (PDF) Amendementen 4/5/2011
5-405/6 5-405/6 (PDF) Verslag namens de commissie 24/5/2011
5-405/7 5-405/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/5/2011
5-405/8 5-405/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 26/5/2011
K. 53-1513/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/5/2011
K. 53-1513/2 Amendementen 22/6/2011
K. 53-1513/3 Amendementen 28/6/2011
K. 53-1513/4 Verslag namens de commissie 7/7/2011
K. 53-1513/5 Tekst aangenomen door de commissie 7/7/2011
K. 53-1513/6 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 14/7/2011
5-405/9 5-405/9 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 15/7/2011
5-405/10 5-405/10 (PDF) Verslag namens de commissie 19/7/2011
5-405/11 5-405/11 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 20/7/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/10/2010   Indiening Doc. 5-405/1 5-405/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Justitie
19/11/2010   Externe adviesaanvraag: Raad van State
26/1/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-405/2 5-405/2 (PDF)
19/5/2011   Inschrijving op agenda
26/5/2011   Algemene bespreking Hand. 5-24 Hand. 5-24 (PDF)
26/5/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-24 Hand. 5-24 (PDF)
26/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o0) Hand. 5-24 Hand. 5-24 (PDF)
Doc. 5-405/8 5-405/8 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/11/2010   Verzending naar commissie
16/11/2010   Inschrijving op agenda
16/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Huub Broers
16/11/2010   Hoorzitting met de heer Georges de Leval, professor aan de ULg
16/11/2010   Gedachtewisseling
16/11/2010   Regeling der werkzaamheden
16/11/2010   Commissie wenst extern advies: Raad van State
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Bespreking
23/3/2011   Inschrijving op agenda
23/3/2011   Niet behandeld
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Uitgesteld
5/4/2011   Inschrijving op agenda
5/4/2011   Bespreking
26/4/2011   Inschrijving op agenda
26/4/2011   Bespreking
11/5/2011   Inschrijving op agenda
11/5/2011   Bespreking
18/5/2011   Inschrijving op agenda
18/5/2011   Bespreking
18/5/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+14/-0/o0)
18/5/2011   Aanneming na amendering
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 5-405/6 5-405/6 (PDF)
24/5/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-405/7 5-405/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/5/2011   Overzending Doc. K. 53-1513/1
7/7/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1513/4
13/7/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
14/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 44, p. 47-50
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 44, p. 90
Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
Doc. K. 53-1513/6
13/7/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Huub Broers
13/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Einde behandeling
  [S3] Behandeling door Senaat
14/7/2011   Inschrijving op agenda
15/7/2011   Overzending Doc. 5-405/9 5-405/9 (PDF)
15/7/2011   Verzending naar commissie: Justitie
20/7/2011   Algemene bespreking
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o1) Hand. 5-31 Hand. 5-31 (PDF)
Doc. 5-405/11 5-405/11 (PDF)
20/7/2011   Aanneming zonder amendering
15/7/2011   Verzending naar commissie
19/7/2011   Inschrijving op agenda
19/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Huub Broers
19/7/2011   Bespreking
19/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
19/7/2011   Aanneming zonder amendering
19/7/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-405/10 5-405/10 (PDF)
20/7/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/8/2011   Bekrachtiging en afkondiging
14/9/2011   Bekendmaking (59603-59614)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/5/2011
Commissie: Justitie
Geamendeerd 16/11/2010, 1/3/2011, 5/4/2011, 26/4/2011, 11/5/2011, 18/5/2011, 24/5/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/7/2011
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 13/7/2011
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2011
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 19/7/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 27/5/2011 60 17/10/2011
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 16/7/2011 15 20/10/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/8/2011 14/9/2011, blz 59603-59614