Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5282

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010

gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
21/2/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3432

Vraag nr. 5-5282 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op de vragen.

Als Staatssecretaris voor de bestrijding van de Sociale en de Fiscale fraude beschik ik niet over een Federale Overheidsdienst.

De maatregelen die ik neem in de strijd tegen de sociale en fiscale fraude zijn uiteraard genderoverschrijdend.