S. 6-97 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking
Sabine de Bethune    Cindy Franssen    Karin Brouwers    Sonja Claes    Brigitte Grouwels    Peter Van Rompuy    Steven Vanackere    Johan Verstreken    Jan Becaus    Cathy Coudyser    Piet De Bruyn    Annick De Ridder    Andries Gryffroy    Lieve Maes    Wilfried Vandaele    Pol Van Den Driessche    Miranda Van Eetvelde    Karl Vanlouwe    Anne Barzin    Jacques Brotchi    Valérie De Bue    Alain Destexhe    Olivier Destrebecq    Yves Evrard    Jean-Paul Wahl    Hélène Ryckmans    Ann Brusseel    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Martine Taelman    Bert Anciaux    Ingrid Lieten    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christophe Bastin    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux   

informatieverslag
conferentie VN
positie van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijke behandeling
armoede
onderwijs
gezondheidsbeleid
geweld
seksueel geweld
huiselijk geweld
participatie van vrouwen
vrouwenarbeid
rechten van de vrouw
verhouding land-regio
mensenhandel
kinderpornografie
prostitutie
seksuele verminking
kinderbescherming
institutionele samenwerking
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-97/1 6-97/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 7/11/2014
6-97/3 6-97/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2015
6-97/2 6-97/2 (PDF) Vaststellingen en aanbevelingen 5/3/2015
6-97/4 6-97/4 (PDF) Hoorzittingen 5/3/2015
6-97/5 6-97/5 (PDF) Documenten en informatie 5/3/2015
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
4/11/2014   Indiening van het verzoek Doc. 6-97/1 6-97/1 (PDF)
7/11/2014   Inschrijving op agenda
7/11/2014   Stemming (+35/-0/o9)
Stemming NL: (+22/-0/o0) Stemming FR: (+13/-0/o9)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
7/11/2014   Inschrijving op agenda
1/12/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Christie Morreale, Ann Brusseel, Valérie De Bue, Katia Segers, Hélène Ryckmans, Miranda Van Eetvelde
1/12/2014   Hoorzitting met mevrouw Chris Verhaegen, voorzitster van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen
1/12/2014   Hoorzitting met de heer Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen
1/12/2014   Hoorzitting met mevrouw Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen
1/12/2014   Gedachtewisseling
1/12/2014   Regeling der werkzaamheden
12/12/2014   Inschrijving op agenda
12/12/2014   Hoorzitting met de heer Jozef De Witte, directeur van het Interfederaal Gelijke Kansencentrum
12/12/2014   Hoorzitting met mevrouw Marleen Temmerman, professor Universiteit Gent, directeur van het Departement seksuele en reproductieve gezondheid van de Wereld Gezondheidsorganisatie
12/12/2014   Gedachtewisseling
12/12/2014   Regeling der werkzaamheden
12/1/2015   Inschrijving op agenda
12/1/2015   Hoorzitting met Mevrouw Magda De Meyer, voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad
12/1/2015   Hoorzitting met Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitster van de Conseil des Femmes francophones de Belgique
12/1/2015   Hoorzitting met Mevrouw Elke Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën
12/1/2015   Gedachtewisseling
16/1/2015   Inschrijving op agenda
16/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Hildegard Van Hove, directeur van RoSa, bibliotheek, documentatiecentrum en archief voor gelijke kansen, feminisme en gender
16/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Annemie Pernot, ondervoorzitter van de Raad van de Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen
16/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Sarah Hibo, Femmes prévoyantes socialistes
16/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Ilse De Vooght, Femma
23/1/2015   Inschrijving op agenda
23/1/2015   Hoorzitting met de heer Henk Van Hootegem, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
23/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Caro Bridts, ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting, armoedemedewerker bij Samenlevingsopbouw Brussel
23/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Alexandra Adriaenssens, directrice, Direction de l'Égalité des Chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles
23/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Muriel Hanot, directrice des études et recherches, Conseil supérieur de l'audiovisuel
23/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Corine Van Hellemont, Universiteit Antwerpen, departement Politieke Wetenschappen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid
26/1/2015   Inschrijving op agenda
26/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Kristien Roelens, UZ Gent, stuurgroep Geweld
26/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Bea Vander Gucht, UZ Gent, stuurgroep Geweld
26/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Ines Keygaert, UZ Gent, stuurgroep Geweld
26/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Marijke Weewauters van het Interfederaal Gelijkekansencentrum
26/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Isabelle Diependaele, Federale Politie
26/1/2015   Hoorzitting met de heer Wim Bontinck, Federale Politie
26/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Monserrat Carreras, Amnesty International
26/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Zoë Spriet, Amnesty International
26/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Eva Berghmans, Amnesty International
26/1/2015   Hoorzitting met de heer Jean-Luc Roux van Respect for Change
26/1/2015   Gedachtewisseling
30/1/2015   Inschrijving op agenda
30/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Fabienne Richard, Instituut voor de Tropische Geneeskunde / Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles
30/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Saskia Ravesloot, Belgische Technische Coöperatie
30/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Katlijn Demuynck, Gender at Work
30/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Sophie Charlier, Le Monde selon les Femmes
30/1/2015   Hoorzitting met mevrouw Sofie De Graeve, woordvoerster van het VrouwenOverlegKomitee
9/2/2015   Inschrijving op agenda
9/2/2015   Hoorzitting met mevrouw Sandrine Debunne, adjunct-kabinetschef van mevrouw Isabelle Simonis, Franse Gemeenschapsminister van Sociale Promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen
9/2/2015   Gedachtewisseling
13/2/2015   Inschrijving op agenda
13/2/2015   Bespreking
13/2/2015   Hoorzitting met mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en Gemeentelijke informatica en digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn
13/2/2015   Gedachtewisseling
23/2/2015   Inschrijving op agenda
23/2/2015   Bespreking van de vaststellingen
27/2/2015   Inschrijving op agenda
27/2/2015   Bespreking van de vaststellingen en de aanbevelingen
2/3/2015   Inschrijving op agenda
2/3/2015   Voortzetting van de bespreking van de vaststellingen en aanbevelingen
3/3/2015   Inschrijving op agenda
3/3/2015   Stemming (+20/-0/o0)
3/3/2015   Aanneming voorstel
5/3/2015   Inschrijving op agenda
5/3/2015   Lezing van het verslag
5/3/2015   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd
  [S2] Behandeling door Senaat
7/11/2014   Opstellen informatieverslag
7/11/2014   Inschrijving op agenda Bureau
7/11/2014   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
6/3/2015   Inschrijving op agenda
6/3/2015   Algemene bespreking Hand. 6-9 Hand. 6-9 (PDF)
6/3/2015   Stemming (+44/-0/o1) Hand. 6-9 Hand. 6-9 (PDF)
6/3/2015   Aanneming zonder amendering
6/3/2015   Mededeling aan bestemmeling(en)
- Eerste Minister - Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, - Voorzitters van de Parlementen van de Gemeenschappen de Gewesten - Minister-Presidenten vande Gemeenschappen en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 7/11/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/3/2015
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Voorstel aangenomen 1/12/2014, 12/12/2014, 12/1/2015, 16/1/2015, 23/1/2015, 26/1/2015, 30/1/2015, 9/2/2015, 13/2/2015, 3/3/2015, 5/3/2015

Kruispuntbank van de wetgeving