S. 7-220 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang
Sabine de Bethune    Hélène Ryckmans    Karin Brouwers    Bert Anciaux    Anne-Catherine Goffinet    Fourat Ben Chikha    Orry Van de Wauwer   

motie van het Parlement
China
etnische groep
godsdienstige groep
slavernij
Internationale Arbeidsorganisatie
invoerbeperking
handelsbeleid
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-220/1 7-220/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/1/2021
7-220/2 7-220/2 (PDF) Amendementen 17/5/2021
7-220/3 7-220/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/5/2021
7-220/4 7-220/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/5/2021
7-220/5 7-220/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 21/5/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/1/2021   Indiening Doc. 7-220/1 7-220/1 (PDF)
22/1/2021   Inoverwegingneming
22/1/2021   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
21/5/2021   Inschrijving op agenda
21/5/2021   Algemene bespreking
21/5/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+41/-0/o11) Doc. 7-220/5 7-220/5 (PDF)
21/5/2021   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
22/1/2021   Verzending naar commissie
19/4/2021   Inschrijving op agenda
19/4/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia El Yousfi
19/4/2021   Gedachtewisseling
17/5/2021   Inschrijving op agenda
17/5/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+14/-0/o3)
17/5/2021   Aanneming na amendering
17/5/2021   Vertrouwen rapporteur
voor een verslag in plenaire vergadering
Doc. 7-220/3 7-220/3 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/5/2021
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 19/4/2021, 17/5/2021