S. 5-626 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 409 en 410 van het Wetboek van strafvordering, van de artikelen 56, 347bis, 473 en 477sexies van het Strafwetboek en van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden
Sabine de Bethune    Rik Torfs   

strafprocedure
interpretatie van het recht
strafrecht
wettekst
strafrechtspraak
strafsanctie
openbaar ministerie
terminologie
verzachtende omstandigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-626/1 5-626/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/12/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/12/2010   Indiening Doc. 5-626/1 5-626/1 (PDF)
23/12/2010   Inoverwegingneming
23/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd