S. 6-253 Dossierfiche                  

Informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen
Steven Vanackere    Karin Brouwers    Sonja Claes    Sabine de Bethune    Cindy Franssen    Brigitte Grouwels    Peter Van Rompuy    Johan Verstreken    Christine Defraigne    Jean-Paul Wahl    Jean-Jacques De Gucht    Ann Brusseel    Rik Daems    Martine Taelman    Lode Vereeck    Bert Anciaux    Ingrid Lieten    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christophe Bastin    François Desquesnes    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux    Anne Lambelin    Philippe Mahoux    Patrick Prévot    Christiane Vienne   

institutionele samenwerking
regenereerbare energie
klimaatsverandering
vermindering van gasemissie
informatieverslag
beleid inzake klimaatverandering
opwarming van het klimaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-253/1 6-253/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 10/12/2015
6-253/2 6-253/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/1/2017
6-253/3 6-253/3 (PDF) Hoorzittingen 23/1/2017
6-253/4 6-253/4 (PDF) Aanbevelingen aangenomen door de commissie 23/1/2017
6-253/5 6-253/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/1/2017
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2015   Indiening van het verzoek Doc. 6-253/1 6-253/1 (PDF)
11/12/2015   Inschrijving op agenda Bureau
11/12/2015   Inschrijving op agenda
11/12/2015   Algemene bespreking Hand. 6-14 Hand. 6-14 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
4/1/2016   Verzending naar commissie
2/5/2016   Gedachtewisseling
2/5/2016   Regeling der werkzaamheden
2/5/2016   Inschrijving op agenda
20/5/2016   Inschrijving op agenda
20/5/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Andries Gryffroy, Philippe Henry, Christie Morreale, Hermes Sanctorum - Vandevoorde, Güler Turan, Lode Vereeck, Johan Verstreken, Véronique Waroux
20/5/2016   Gedachtewisseling
20/5/2016   Regeling der werkzaamheden
13/6/2016   Inschrijving op agenda
13/6/2016   Hoorzitting met de heer Peter Wittoeck, diensthoofd van de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
13/6/2016   Hoorzitting met de heer Etienne Hannon, Hoofd van de Cel Beleid en Monitoring van de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
13/6/2016   Hoorzitting met de heer André Guns, Conseiller émissions atmosphériques auprès de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
13/6/2016   Hoorzitting met de heer Dominique Perrin, Conseiller en politique climatique auprès de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
27/6/2016   Inschrijving op agenda
27/6/2016   Hoorzitting met de heer François Cornille, medewerker van het Departement planning Lucht-Klimaat-Energie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer
27/6/2016   Hoorzitting met mevrouw Pascale van der Plancke, medewerkster van het Departement planning Lucht-Klimaat-Energie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer
27/6/2016   Hoorzitting met de heer Bob Nieuwejaers, Afdelingshoofd, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
27/6/2016   Hoorzitting met mevrouw Annemie Neyens, beleidsmedewerker Klimaat, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
19/9/2016   Inschrijving op agenda
19/9/2016   Hoorzitting met de heer Peter Van Kemseke, kabinet, vice-voorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor de Energie Unie
19/9/2016   Hoorzitting met de heer Tom Van Ierland, Algemene Directie Actie voor het Klimaat, Europese Commissie
17/10/2016   Inschrijving op agenda
17/10/2016   Hoorzitting met mevrouw Magda Aelvoet, voorzitster van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
17/10/2016   Gedachtewisseling
14/11/2016   Inschrijving op agenda
14/11/2016   Bespreking
28/11/2016   Inschrijving op agenda
28/11/2016   Hoorzitting met de heer Joeri Thijs (Greenpeace), vertegenwoordiger van de Klimaatcoalitie
28/11/2016   Hoorzitting met mevrouw Véronique Rigot (CNCD-11.11.11), vertegenwoordigerster van de Klimaatcoalitie
12/12/2016   Inschrijving op agenda
12/12/2016   Bespreking
16/12/2016   Inschrijving op agenda
16/12/2016   Bespreking
9/1/2017   Inschrijving op agenda
9/1/2017   Bespreking
23/1/2017   Inschrijving op agenda
23/1/2017   Bespreking
23/1/2017   Stemming (+14/-1/o1) Doc. 6-253/4 6-253/4 (PDF)
23/1/2017   Aanneming voorstel
23/1/2017   Vertrouwen rapporteur
  [S2] Behandeling door Senaat
4/1/2016   Opstellen informatieverslag
4/1/2016   Inschrijving op agenda Bureau
4/1/2016   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
27/1/2017   Inschrijving op agenda
27/1/2017   Algemene bespreking Hand. 6-25 Hand. 6-25 (PDF)
27/1/2017   Artikelsgewijze bespreking Hand. 6-25 Hand. 6-25 (PDF)
27/1/2017   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag. Doc. 6-253/5 6-253/5 (PDF)
27/1/2017   Stemming (+42/-3/o4)
Stemming NL: (+25/-0/o2) Stemming FR: (+16/-3/o2)
Hand. 6-25 Hand. 6-25 (PDF)
27/1/2017   Aanneming zonder amendering
27/1/2017   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, minister-presidenten en de voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 11/12/2015
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/1/2017