S. 2-1304 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek
Mia De Schamphelaere    Sabine de Bethune    Theo Kelchtermans    Hugo Vandenberghe   

stalking (belaging)
gerechtelijke vervolging
strafrecht
psychologische intimidatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1304/1 2-1304/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/10/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2002   Indiening Doc. 2-1304/1 2-1304/1 (PDF)
17/10/2002   Inoverwegingneming
17/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
17/10/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie