S. 4-1594 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen
Els Schelfhout    Wouter Beke    Dirk Claes    Sabine de Bethune    Nahima Lanjri    Hugo Vandenberghe    Pol Van Den Driessche    Tony Van Parys   

pensioenregeling
arbeid
cumulatie van inkomsten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1594/1 4-1594/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/1/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/1/2010   Indiening Doc. 4-1594/1 4-1594/1 (PDF)
14/1/2010   Inoverwegingneming
14/1/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/1/2010   Verzending naar commissie
2/2/2010   Inschrijving op agenda
2/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Jacques De Gucht
2/2/2010   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 2/2/2010