S. 1-1096 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake een globaal en geïntegreerd beleid inzake gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming
Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Lisette Nelis-Van Liedekerke    Andrée Delcourt-Pêtre    Martine Dardenne    Vera Dua    Bea Cantillon    Erika Thijs   

partijfinanciering
regering
beslissingsbevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
positie van de vrouw
participatie van vrouwen
politieke participatie
besluitvorming
onderzoeksproject

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1096/1 1-1096/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/9/1998
1-1096/2 1-1096/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/2/1999
1-1096/3 1-1096/3 (PDF) Amendement 2/3/1999
1-1096/4 1-1096/4 (PDF) Amendement 4/3/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
15/9/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1096/1 1-1096/1 (PDF)
29/10/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
29/10/1998   Verzending naar commissie
10/11/1998   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
23/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/2/1999   Uitgesteld
2/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
2/3/1999   Bespreking
2/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1096/3 1-1096/3 (PDF)
4/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1999   Uitgesteld
4/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1096/4 1-1096/4 (PDF)
  Commissie voor advies
10/11/1998   Verzending naar commissie voor advies
10/11/1998   Aanwijzing rapporteur : mevrouw Andrée Delcourt-Pêtre
10/11/1998   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Bespreking
2/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/12/1998   Gedachtewisseling
2/12/1998   Hoorzitting
hoorzitting met - mevrouw Ingrid Pelssers, kabinet van mevrouw M. Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid; - mevrouw Petra Meyer, Vakgroep Politieke Wetenschappen VUB
2/12/1998   Bespreking
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Bespreking
9/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/12/1998   De vergadering heeft niet plaatsgehad
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Bespreking
van een voorstel van advies
16/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1998   Aanneming van het voorstel van advies
eenparig aangenomen (8 stemmen)
13/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
13/1/1999   Uitgesteld
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Lezing van het verslag
29/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
2/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
2/2/1999   Lezing van het verslag uitgesteld
4/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
4/2/1999   Uitbrengen advies Doc. 1-1096/2 1-1096/2 (PDF)
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 2/3/1999
Commissie voor advies
Behandeling beëindigd 10/11/1998, 17/11/1998, 24/11/1998, 2/12/1998, 8/12/1998, 15/12/1998

Kruispuntbank van de wetgeving