S. 7-209 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoering van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden
Sabine de Bethune    Karin Brouwers    Orry Van de Wauwer    Martine Fournier    Peter Van Rompuy   

Eerste Kamer
reglement van het parlement
motie van het Parlement
informatieverslag
parlementaire procedure
interparlementaire samenwerking
afgevaardigde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-209/1 7-209/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 9/12/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/12/2020   Indiening Doc. 7-209/1 7-209/1 (PDF)
11/12/2020   Inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
11/12/2020   Verzending naar Bureau
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar Bureau  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau